K hlavním novinkám bude patřit prodloužení vybraných regionálních vlaků z Ostravy až do Hranic na Moravě a také rozšíření provozu v úsecích Ostrava – Štramberk a Suchdol nad Odrou – Odry. Původně průjezdná linka S1 Český Těšín – Ostrava – Opava východ bude rozdělena na dvě linky s přestupem ve stanici Ostrava-Svinov. V průběhu roku 2023 nasadí ČD na osobní vlaky mezi Ostravou-Svinovem a Opavou nové elektrické jednotky RegioPanter. Nový jízdní řád bude platit do 9. prosince 2023.

České dráhy budou v jízdním řádu 2023 provozovat regionální železniční dopravu v Moravskoslezském kraji na celkem 569 kilometrech železničních tratí s výkonem přibližně 7,169 mil. vlakokilometrů. V regionu pojede denně v průměru 67 spěšných a 767 osobních vlaků. V celém Moravskoslezském kraji je zaveden integrovaný dopravní systém ODIS, který propojuje železniční, autobusovou i městskou dopravu. Od 1. ledna 2023 se ODIS rozšíří až do Hranic na Moravě.

Cestující, kteří využívají tarif integrovaného dopravního systému ODIS, si mohou jednotlivé jízdné REGION zakupovat přímo ve vybraných vlacích prostřednictvím samoobslužných terminálů (validátorů), kterými jsou vybaveny netrakční soupravy push-pull, motorové vozy 811 a modernizované přívěsné vozy. Těmto cestujícím tak odpadá nutnost zakupování jízdních dokladů u pokladní přepážky. Nově jsou instalovány prodejní automaty pro nákup jednotlivého jízdného REGION v tarifu ODIS i ve stanicích, v pilotním provozu se to týká stanic Třinec, Vendryně a Ostravice zastávka.

K TÉMATU

Hlavní změny v regionální dopravě Českých drah v Moravskoslezském kraji

Změna jízdního řádu na trati 271 Bohumín – Ostrava – Hranice na Moravě (linka S3)

U vybraných vlaků dojde ke změně času odjezdů a příjezdů, nově budou vybrané vlaky jezdit z Ostravy až do Hranic na Moravě a zpět, tedy bez současných přestupů v Suchdole nad Odrou.

Změna jízdního řádu na trati 271 / 325 Ostrava – Studénka – Příbor – Kopřivnice – Štramberk – Veřovice (linka S8)

U vybraných vlaků dojde ke změně časových poloh, bude zavedeno více spěšných vlaků Ostrava – Štramberk (a zpět), některé z nich budou nově provozovány i o víkendech.

Změna jízdního řádu na trati 276 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou (linka S33)

U vybraných vlaků dojde ke změně času odjezdů a příjezdů, více vlaků bude jezdit v úseku Suchdol nad Odrou – Odry (v pracovní dny ve špičkách v přibližně hodinovém intervalu), naopak méně vlaků bude jezdit v pracovní dny v úseku Vítkov – Budišov nad Budišovkou a zpět. Cestující ale budou mít nabídku autobusového spojení s přestupem na nádraží ve Vítkově (autobusová linka ODIS č. 236), kde návazné autobusy budou vyčkávat na příjezd vlaku.

Rozdělení linky S1 Český Těšín – Havířov – Ostrava – Opava (trať 321) na 2 linky: S1 Ostrava – Háj ve Slezsku – Opava a S9 Český Těšín – Havířov – Ostrava

Na trati 321 dojde k rozdělení linky S1 Český Těšín – Havířov – Ostrava – Opava na 2 linky: S1 Ostrava – Háj ve Slezku – Opava a S9 Český Těšín – Havířov – Ostrava. Ve stanici Ostrava-Svinov bude nutné ze / ve směru Opava mezi osobními vlaky přestoupit. Na osobních vlacích mezi Opavou a Ostravou-Svinovem začnou v průběhu roku 2023 jezdit nové elektrické jednotky RegioPanter.

Změny na jednotlivých linkách ČD v Moravskoslezském kraji

Na základě požadavku Moravskoslezského kraje dochází od 11. prosince 2022 k následujícím změnám:

Trať 276 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou: Na lince S33 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou dochází k zásadním změnám v souvislosti s rozšířením provozu na úseku Suchdol nad Odrou – Odry, který je cestujícími nejvíce využívaný. Částečné rozšíření provozu se týká i úseku Odry – Vítkov. Naopak slabě využívaný úsek Vítkov – Budišov nad Budišovkou bude v pracovní dny převážně nahrazen autobusovou dopravou. Víkendový provoz zůstává zachován téměř v současném rozsahu, tzn. přímé vlaky Suchdol n. O. – Budišov nad Budišovkou pojedou ve dvouhodinovém intervalu včetně přepravy jízdních kol.

· Nově vzniklá spojení v pracovní dny ze Suchdola nad Odrou: Os 13342 (odj. 8:12 do Oder), Os 13310 (odj. 14:15 nově až do Budišova n. B.), Os 13330 (odj. 16:12 do Vítkova), Os 13344 (odj. 18:12 do Oder), Os 13346 (odj. 21:32 do Oder s výjimkou pátku) a v pátek Os 13316 (odj. 21:57 nově až do Budišova n. B.).

· Nově vzniklá spojení v pracovní dny ve směru do Suchdola nad Odrou: Os 13323 z Vítkova (odj. 8:05), Os 13343 z Oder (odj. 9:34), Os 13325 z Vítkova (odj. 15:02) a Os 13313 z Budišova n. B. (odj. 16:38).

· Z důvodu slabého využití nově nepojede noční spoj Os 13316 s odjezdem ze Suchdolu n. O. ve 23:21.

· Ranní spoj Os 13301 bude v úseku Budišov n. B. – Odry z důvodu slabého využití zrušen. Z Vítkova bude nahrazen autobusem a z Oder do Suchdola n. O. pojede jako Os 13341 ve 4:21.

Trať 277 Suchdol nad Odrou – Fulnek: Na lince S32 Suchdol nad Odrou – Fulnek pojede první ranní vlak z Fulneku cca o 25 minut dříve (Os 23353, nový odjezd ve 4:21), a to z důvodu zajištění návaznosti v Suchdole nad Odrou směrem do Ostravy.

Tratě 321 Český Těšín – Havířov – Ostrava a 320 Ostrava – Bohumín – Mosty u Jablunkova: Z technologických důvodů vzniká na těchto tratích nové jednosměrné propojení linek S9 (Český Těšín – Havířov – Ostrava-Svinov) a S2 (Ostrava-Svinov – Bohumín – Mosty u Jablunkova). V jízdním řádu je toto propojení zohledněno prostřednictvím přímých vozů, kdy vlak z Českého Těšína bude z Ostravě-Svinova plynule pokračovat ve směru Mosty u Jablunkova. Propojení linek však bude funkční pouze v tomto směru, v opačném směru bude nutné i nadále využít přestup na linku S6 v Ostravě hl.n. a případně na linku S9 v Ostravě-Kunčicích.

Trať 321, úsek Ostrava-Svinov – Opava východ: Na lince S1 Opava východ – Ostrava-Svinov již nebudou ranní vlaky (konkrétně Os 3400, 3401 a 3403) a večerní vlaky (konkrétně Os 3434, 3435, 3436, 3437 a 3438) zajištěné motorovou jednotkou, ale budou zde stejně jako po celý den nasazeny elektrické jednotky. Díky tomu dochází u těchto vlaků k mírnému zkrácení jízdních dob. V průběhu roku 2023 budou v této relaci nasazeny nové elektrické jednotky RegioPanter. Noční osobní vlaky Os 3440 a 3441 budou z technologických důvodů vedeny motorovou jednotkou řady 814 Regionova a v méně vytížených zastávkách budou zastavovat pouze na znamení.

Trať 323 Ostrava – Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí / Ostravice: V pracovní dny pojede nový vlak Os 3175 na lince S6 z Frýdku-Místku v 18:31 do Ostravy hl.n. (příj. v 19:02). Tento vlak bude ve Frýdku-Místku navazovat na spoj od Frýdlantu n. O. a Hnojníku a v Ostravě-Kunčicících z něj bude možné přestoupit na přípoj do Ostravy-Svinova. Dále pojede nový vlak z Ostravy-Kunčic 18:51 do Ostravy-Svinova (příj. v 19:02). V Kunčicích bude navazovat na vlaky od Frýdku-Místku a od Českého Těšína, ve stanici Ostrava-Svinov bude mít přípoj ve směru do Opavy.

Novinky ve vozidlovém parku a službách v průběhu platnosti jízdního řádu 2022/2023

Na osobních vlacích mezi Opavou a Ostravou-Svinovem začnou v průběhu roku 2023 (předpoklad od dubna 2023) jezdit dvě nové třívozové elektrické jednotky RegioPanter, pořízené s podporou operačního programu OPD2.

V regionální dopravě v Moravskoslezském kraji dochází k rozšíření poskytování bezdrátového internetového připojení Wi-Fi. Kromě RegioPanterů, netrakčních souprav push-pull, motorových vozů 842 a 811 a k nim nasazovaným přívěsným vozům je nově i všech elektrických jednotkách CityElefant. Dále je připojení Wi-Fi postupně dosazováno do všech motorových jednotek Regionova.