close Karel Polzer info Zdroj: Kooperativa zoom_in Jak ovlivňuje zájem o pojistnou ochranu současná pandemie?

Je pochopitelné, že když se neprodávají auta a necestuje do zahraničí, tak se to adekvátně promítá i do oblasti pojištění vozidel či cestovního pojištění. Tady je možná zajímavé, a ne každý to ví, že se můžete pojistit i na tuzemský pobyt, včetně úrazu, ztráty zavazadel
a odpovědnosti za škodu způsobenou někomu jinému. Lze si však pojistit třeba i sportovní výbavu, jako jsou kola a horolezecké potřeby, anebo i nosiče. U životního pojištění je však situace jiná, tam zaznamenáváme trvalý zájem.

Co je podle vás důvodem?

Lepší osvěta, větší vyspělost lidí. Už před pandemií se zvyšovala poptávka po pojištění závažnějších onemocnění, neboť drobné úrazy a poškození dnes již nejsou stěžejní součástí životního pojištění – a to je určitě správně. Zaznamenáváme mnoho dotazů, které se týkají pojistitelnosti či nepojistitelnosti osob v souvislosti s pandemií Covid-19 nebo zda se dříve uzavřená pojištění vztahují i na tyto případy a podobně.

A vztahují se?

Ano, pokud mají zákazníci sjednáno životní pojištění a v jeho rámci i pojištění pro případ nemoci, plníme naše závazky v souvislosti s nemocí Covid-19 bez dalších omezení, podle konkrétních sjednaných podmínek. Neuplatňujeme žádné výluky na pandemie a epidemie.
Za unikátní považujeme možnost výplaty plnění v případech rizika ošetřování dítěte v rámci našich produktů Na přání a Perspektiva – za pojistnou událost považujeme i potvrzené případy ošetřování pojištěného dítěte vzniklé třeba tzv. školní karanténou.

Kooperativa má hustou síť obchodních míst. Jsou plně v provozu?

V současnosti již ano, ale v březnu a dubnu jsme samozřejmě museli jistá opatření přijmout. Prakticky pro všechny potřebné procesy sice nabízíme i možnost řešení online, ale mnozí zákazníci upřednostňují osobní kontakt, tedy rozhovor s poradcem. Proto jsme již před několika týdny naše kanceláře zpřístupnili zájemcům.

Za jakých bezpečnostních opatření?

Doufám, že to nebude znít jako fráze, ale prioritou pro nás nadále zůstává bezpečnost návštěvníků i našich poradců. Vstup umožňujeme jednotlivě a pouze s povinnými ochrannými pomůckami. Zároveň jsme do poboček instalovali speciální průhledné stěny pro bezpečný vzájemný kontakt. U vybraných typů produktů FLEXI pak nabízíme sjednání smluv online s využitím internetového bankovnictví a digitálního podpisu v aplikaci George České spořitelny, včetně komunikace s pracovníkem banky po telefonu.

Jak by si tedy měl klient nastavit podmínky, aby pojištění splnilo účel?

Nedávno jsme upravili a aktualizovali našeho interaktivního Průvodce, ve kterém naši poradci podrobně analyzují potřeby klienta. Na základě detailního rozboru pak individuálně navrhneme pojistnou ochranu, rozsah pojistného krytí – tedy i rizika – a částku, na kterou doporučujeme pojištění uzavřít. Při postupu podle těchto doporučení získáváme společně jistotu kvalitního a odpovídajícího rozsahu pojištění.

Můžete uvést příklad?

Řekl bych, že pro lidi, kterým vyhovuje život single a neplánují rodinu, je pojištění pro případ smrti nejspíš zbytečné. Jste-li však čerstvým rodičem dítěte? Pak by naopak takový typ pojištění měl potomkům zajistit nezbytné finance až do doby prvního výdělku. Úpravy limitů, změny rozsahu pojistné ochrany nebo sjednání nových připojištění jsou možné kdykoliv.

Motivujete nějak zájemce o životní pojištění?

U některých druhů připojištění nejzávažnějších rizik nabízíme nyní různé výhody. Uvedu například dvojnásobné plnění, díky kterému chceme lépe a efektivněji ovlivnit celkovou rekonvalescenci a léčbu. Málo se ví, že tato fáze může trvat i několik měsíců. Aktuálně tedy všem, kteří si do 31. července 2020 nově sjednají pojištění vážných nemocí a úrazů v rámci kteréhokoliv pojištění typu FLEXI, nabízíme nyní potenciální výhodu výplaty dvojnásobku pojistné částky v případě infarktu myokardu, a to až do jednoho milionu korun. Naše nabídka platí jak u nových pojistných smluv, tak u dodatků ke stávajícím smlouvám.

PETRA LESÁKOVÁ