Odborník na telefonu

Jak mám správně vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob?

Nechce-li občan vyplňovat daňové přiznání elektronicky pomocí interaktivního formuláře daňového přiznání nebo pomocí elektronické aplikace EPO na Daňovém portálu na adrese http://eds.mfcr.cz, musí si nejprve obstarat správný tiskopis.

Pro zdaňovací období roku 2010 je platný tiskopis MFin 5405 vzor č. 17. Součástí tohoto tiskopisu je také Příloha č. 1, kterou ale vyplňují pouze poplatníci, kteří mají příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti (včetně takzvaně spolupracujících osob, společníků veřejných obchodních společností a komplementářů komanditních společností). Kromě Přílohy č. 1 existují i tiskopisy dalších příloh. Využívaná je především Příloha č. 2. Tu vyplňují poplatníci, kteří měli v roce 2010 příjmy z pronájmu dle § 9 nebo tzv. „ostatní příjmy“ dle § 10 zákona o daních z příjmů. Pokud občan podávající přiznání nemá pro konkrétní přílohu náplň (například proto, že nedosahoval v roce 2010 citovaných druhů příjmů), přílohu nevyplňuje ani ji na finanční úřad neodevzdává.

Na co je třeba si dát při vyplňování daňového přiznání pozor?

Tiskopis daňového přiznání se proti loňskému roku příliš nezměnil. Pokud je přiznání vyplňováno „ručně“, doporučuji pozorně prostudovat takzvané poučení k tiskopisu, které je rovněž k dispozici u správců daně nebo na internetu.

Vyplněný tiskopis je třeba na poslední straně (strana 4) podepsat. I když se poslední strana tiskopisu vizuálně změnila, stále obsahuje opticky zvýrazněné místo pro vlastnoruční podpis. Pokud občan současně při podání daňového přiznání žádá o vrácení přeplatku, který mu vzniká na dani z příjmů fyzických osob, vyplní žádost o vrácení přeplatku, která je umístěna na straně 4 tiskopisu daňového přiznání dole. Žádost je nutno na tiskopise také opatřit vlastnoručním podpisem. Tento požadavek na dva podpisy neplatí v případě, že je podáno elektronické daňové přiznání, jehož součástí je žádost o vrácení přeplatku. Takové podání podané prostřednictvím elektronické aplikace EPO na Daňovém portálu se před odesláním opatří pouze jediným podpisem občana (tzv. kvalifikovaným certifikátem fyzické osoby).

Kde se ještě také často chybuje?

Poplatníci velmi často zapomenou k daňovému přiznání doložit povinné přílohy, jako např. potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, doklad o zaplacených příspěvcích odborové organizaci, doklad o poskytnutém daru, doklad o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z toho úvěru, doklad o zaplacených částkách na penzijní připojištění nebo na soukromé životní pojištění nebo účetní závěrku poplatníků vedoucích účetnictví.

Odlišnosti ve srovnání s loňskem

Lidé vloni častěji vypovídali své smlouvy o soukromém životním pojištění, inkasovali odbytné a poté sjednávali nové smlouvy u jiné pojišťovny. Přitom nedošlo k převodu rezervy či kapitálové hodnoty „starého“ pojištění na novou smlouvu. Právě tito lidé zapomínají v daňovém přiznání za rok 2010 uvést částky, které v minulosti uplatnili ve svých daňových přiznáních (nebo u zaměstnavatele) jako odčitatelné částky snižující základ daně právě z titulu zaplaceného soukromého životního pojištění.

Všechny částky „odpočtů“, o které byl v minulých letech snížen základ daně, se uvedou jako ostatní příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů do daňového přiznání za to zdaňovací období, v němž došlo k zániku pojistné smlouvy (v našem případě tedy do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010).