Fond pojištění vkladů klientům Unibonu do poloviny září vyplatil 1,72 miliardy korun. To je přes 95 procent ze zákona pojištěných vkladů této záložny.

Samotná výplata vkladů byla zahájena 23. července prostřednictvím vybraných poboček GE Money Bank. Vklady vedené ve slovenské pobočce družstevní záložny jsou vypláceny na Slovensku prostřednictvím Všeobecné úverové banky. Fond pojištění vkladů tímto způsobem oprávněným osobám vyplácí až sto procent jejich vkladů, maximálně však do limitu 2,551 milionu korun na jednoho vkladatele.

Od 23. července tak bylo fondem vypořádáno 2563 klientů. „Průměrná vyplacená výše náhrady vkladů v případě Unibonu dosáhla 672,9 tisíce korun. Maximální možnou výši odpovídající ekvivalentu sto tisíc eur jsme vypláceli ve čtrnácti případech. Zřejmě i díky tomu, že se o problémech záložny Unibon vědělo už delší dobu, bylo klientů, kteří měli v tomto ústavu uloženo více, než kolik je ze zákona kryto pojištěním, velmi málo," vysvětlila výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů Renáta Kadlecová.

Nyní stále zbývá klientům Unibonu vyplatit 82 milionů korun. Své nároky u Fondu pojištění vkladů mohou klienti zkrachovalé záložny uplatnit až do 23. července 2015.