Společnost AWT, která vlečkovou síť v regionu provozuje, se tomu nebrání a je připravena podpořit projekty, které by měly šanci na úspěch.

Kolejová síť je poměrně hustá a jistě by se pro občasnou turistickou železniční dopravu dala využít. V celém oblasti je řada zajímavých cílů, které by návštěvníky mohly zajímat. Na Karvinsku to jsou přímo činné doly, budovaný areál Dukly v Havířově, Dinopark v Doubravě nebo Elektrárna Dětmarovice. V Ostravě by to mohly být už uzavřené šachy nebo i Dolní oblast Vítkovic.

„Kolejovou síť by podle našeho názoru nebylo možné využívat jen pro občasnou turistickou železniční dopravu. Bylo by to vysoce neefektivní a ztrátové i za cenu dotací. Šancí však je využití pro příměstskou dopravu jako veřejnou službu s využitím dotací. Zdrojem prostředků by mohly být například regionální operační programy. Turistické využití by samozřejmě bylo doprovodné a vítané,“ řekl mluvčí společnosti AWT Petr Jonák.

Výhodou vleček je normální rozchod kolejí, který umožňuje použití běžných nebo i historických lokomotiv a vagonů. Vlečky jsou napojeny na běžnou železniční síť, čímž je možné využívat běžných vlakových stanic. Některé tratě, které již nejsou využívány, však trpí rozkrádáním a jsou místa, kde po kolejích zbyl jen průsek v lese.

Pro realizaci projektu by bylo nutné investovat do mnoha oblastí, aby se stal skutečností. Zdrojem finančních prostředků by mohly být dotace kraje, státu nebo Evropské unie zaměřené na podporu turistického ruchu.