Říkáte, že pravidelnost v údržbě komunikací je základ…
Pro obvod a dobrou správu komunikací v něm je pravidelnost zásadní. Předchází se tak škodám i nutnosti velkých zásahů. Řešení pouze akutních potíží takový účinek nemá. Musím říci, že přístup radnice Slezské Ostravy je velice proaktivní a i díky dobře nastavené spolupráci mezi radnicí a Technickými službami mohou být zdejší obyvatelé s údržbou komunikací spokojeni. Samozřejmě je nutné řešit i akutní záležitosti, tomu se vyhnout nelze. Je třeba také říci, že v tomto ohledu je pro nás velmi důležitá spolupráce a podněty občanů, což ve zdejším obvodu funguje dobře a my jsme za to rádi. 

Občané tedy upozorňují na to, co je třeba řešit či opravit? 
Obyvatelé nejlépe vidí, co se děje v místě, kde žijí. Takže pokud si všimnou něčeho, co je potřeba vyřešit, například spadlé dopravní značky, rozbitého chodníku nebo díry v komunikaci, je dobré to oznámit. Na podněty občanů, které k nám přijdou přímo, nebo prostřednictvím radnice, se snažíme co nejrychleji reagovat. Zároveň, samozřejmě v rámci pravidelné údržby sami evidujeme, co je kde potřeba opravit. Například vždy po uplynulé zimě, obvod ve spolupráci s radnicí zmapuje, sestavíme plán oprav děr v silničním povrchu, takzvaných výtluků, které postupně opravujeme. Ostatně výtluků, jejichž vznik má na svědomí mráz a voda, evidujeme po letošní zimě opravdu velké množství. A přestože jde často o menší poškození, jsou tyto opravy časově i technologicky poměrně náročné. 

Opravy povrchů tvoří zásadní část údržby komunikací? 
Údržba komunikací, to je velká škála činností. Patří mezi ně zimní údržba - shrnování a úklid sněhu, zmíněné opravy výtluků, celoploš- né pokládky asfaltových koberců a dlažeb, výměna obrub. Dále umisťování a správa dopravního značení, údržba autobusových zastávek i sekání a údržba travnatých ploch okolo komunikací. A nesmím zapomenout na čištění. To je důležité zejména po zimě. V našem dobře vybaveném technickém parku máme ty nejlepší zametací vozy. Moderní technika komunikaci zkropí, zamete a ihned vysaje i ty nejmenší mikročástice s označením PM 10, díky čemuž se snižuje znečištění ovzduší. 

Tyto činnosti se týkají veškerých komunikací v obvodu? 
Technické služby Slezská Ostrava udržují komunikace druhé a třetí třídy, což jsou v podstatě vedlejší cesty, a také veškeré pěší komunikace - chodníky. Celkem se, jak v zimě tak v létě, staráme o 120 km cest, 112 km chodníků a do naší údržby patří i 1500 ha zdejší zeleně. Silnice první třídy pak na Slezské spravuje další městská společnost, Ostravské komunikace. Lidé se v tom často neorientují, proto zjednodušeně říkáme, že my udržujeme všechny komunikace, kde nejezdí městská doprava. 

Cesty, chodníky, zeleň, to je poměrně široký záběr. Jak se vám daří vše zvládat?
Výrazně nám pomáhá náš dobře vybavený technický park. Abychom byli schopni řešit všechny potřeby a občané byli s naší prací spokojeni, investujeme každoročně do jeho obnovy a rozšíření. Výkonné stroje šetří mnoho pracovních sil a zvednou produktivitu práce, která je tak rentabilnější. Letošním novým přírůstkem „do rodiny“ je horský traktor, který například dokáže prořezat silné náletové křoviny, s nadsázkou snad i prales, a poradí si s jakýmkoliv terénem. V našem technickém parku je už druhý. Obvod Slezská Ostrava je velmi kopcovitý, a aby byla naše technika výkonná v létě i v zimě, musí být všechny naše mechanismy vybaveny pohonem 4 x 4. 

Vše tedy „klape“ jen díky technice?
Pomáhá nám také znalost prostředí, v němž se za téměř třicet let působení opravdu dobře orientujeme, pracovitost našich zaměstnanců a dobrá kooperace s radnicí. Tím, že děláme údržbu komunikací celoročně, víme například, kde jsou na chodnících překážky bránící vjezdu techniky při zimní údržbě. V takových případech jdou podněty od nás směrem k radnici a v rámci případných oprav pak dokážeme tyto nedokonalosti omezit. Jsme schopni sami naprojektovat jakoukoliv opravu komunikace tak, aby odpovídala normám a od samotného začátku až do konce vše zajistíme. Následná údržba je pak snadnější, občané spokojenější. 

Co vás mimo pravidelné údržby čeká v následujícím roce? 
Slezskoostravská radnice má v letošním roce v plánu opravy velkého množství stávajících a vytvoření řady nových chodníků. Dá se tedy říci, že nás teď v Technických službách Slezská Ostrava čeká po době covidové, v níž se zřejmě díky častějším procházkám chodníky staly důležitějším tématem, doba chodníková. Občané se mohou těšit třeba na takzvané „mlátové“ ekologické chodníčky v okolí hřišť a v obvodu nyní zakládáme i květinové záhony. Také se začaly udržovat některé zdejší louky, o nichž si lidé někdy myslí, že je někdo zapomněl posekat. Je to však záměr v rámci udržování ekosystémů a zdejší fauny a flory. Příroda a zeleň je zde opravdu pestrá. Slezská Ostrava je zkrátka krásný kus zeleně, o nějž se snažíme dobře starat.