ČSOB za 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojuje do rozhodování veřejnost.

V každém kraji soutěží čtyři projekty. Tři vybrala odborná porota, čtvrtému udělila tzv. divokou kartu veřejnost. Nyní se všichni finalisti, které budeme postupně představovat na stránkách Deníku, snaží získat co nejvíce finančních prostředků od veřejnosti. Výsledná suma nakonec určí i částku, kterou finalistům přispěje ČSOB.

„Do finále se dostaly zajímavé projekty, které pomáhají zlepšovat život na mnoha místech po celém Česku. Jsem rád, že je v současné době společně s lidmi podpoříme a pomůžeme tak spolkům a místním organizacím překonat náročnou ekonomickou situaci,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Prostory a pokoje v příjemném retro stylu

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořená celá řada zajímavých projektů od rekonstrukcí prostor pro fungování spolků a organizací, přes nákup potřebného vybavení a zdravotních pomůcek až po vzdělávací programy. Právě jeden z takových projektů je prvním představeným finalistou v Moravskoslezském kraji.

Obecně prospěšná společnost Vzájemné soužití dlouhodobě podporuje přátelské vztahy mezi komunitami ve Slezské Ostravě. Snaží se zlepšit sociální a životní podmínky potřebných rodin, poskytuje právní poradenství, pomáhá s bydlením a zajištěním zaměstnání a předchází místním konfliktům.

„Více než dvacetiletou zkušenost z terénu využíváme i při provozu komunitního centra, které slouží několika desítkám dětí jako místo setkávání, kde mohou psát domácí úkoly, sportovat, tančit a zpívat nebo si jen hrát. Dětem tak pomáháme s integrací do společnosti a připravujeme je na život, který je teprve čeká,“ říká Magdaléna Michlová ze Vzájemného soužití.

Prostředky z programu ČSOB Pomáhá regionům chce organizace využít na mzdy odborných pracovníků komunitního centra a na vylepšení jeho vybavení,

Jak můžete hlasovat

Hlasování probíhá do 2. července 2020 na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz.

ČSOB pošle do každého regionu celkem150 000 Kč. Výše finančního příspěvku od banky se odvíjí od toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců.

Nejúspěšnější žadatel v daném regionu dostane 50 000 Kč a na účty dalších tří poputuje 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč.

V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 775 243 Kč.

Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 925 243 korun.

Nejúspěšnější uchazeči budou známi už 8. července