V sezóně inspektoři SZPI prověřili celkem 577 prodejních míst a v 79 případech odebrali vzorek pro analýzu v laboratoři.

„Rozbor prokázal pochybení u dvou vzorků. U vzorku z provozovny na Kounicově ulici v Brně rozbor identifikoval čtyřnásobně překročený limit pro doslazení a přídavek vody v objemu 45procent a vzorek odebraný v Mimoňské ulici v České lípě 1,5násobně překročil limit pro doslazení. Ve třech provozovnách inspektoři SZPI zakázali uvádět na trh kontrolovanou šarži burčáku nebo částečně zkvašeného hroznového moštu pro zásadní nedostatky v průvodní dokumentaci," uvedl ve zprávě mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Ve srovnání s předchozími roky výsledek kontrolní akce podle něj naznačuje zlepšení situace na trhu. „V minulosti SZPI zjišťovala nedodržení až u třetiny odebraných vzorků, přičemž se často jednalo o závazné nedostatky – například klamavé označení původu, přítomnost syntetických barviv nebo přídavek vody a další. Lze tak usuzovat, že zvýšený kontrolní tlak a důsledné ukládání pokut za klamání spotřebitele ze strany SZPI vedly ke zvýšení kvality burčáku nebo částečně zkvašeného hroznového moštu. V loňském roce inspektoři odebrali k laboratornímu rozboru 77 vzorků a požadavkům právních předpisů nevyhovělo 9 z nich," doplnil Pavel Kopřiva s tím, že při kontrole burčáku se SZPI zaměřuje na hygienu prodeje, senzorické požadavky – inspektor na místě hodnotí chuť, vůni a barvu nápoje –, označování a průvodní dokumentaci.

Pokud je při kontrole odebrán vzorek, laboratoř SZPI v Brně prostřednictvím hodnot izotopu vody měřených na nukleární magnetické rezonanci prověřuje geografický a botanický původ hroznů, ze kterých byl burčák vyroben. Dále laboratoř sleduje například přítomnost syntetických barviv, etanolu z přidaného cukru, nebo množství přidané vody.

k tématu: „Burčák je‎ tradiční výraz chráněný národní i evropskou právní úpravou, jehož použití je vyhrazeno pro částečně zkvašený hroznový mošt vyrobený z hroznů révy vinné sklizených a zpracovaných v České republice v daném roce a prodejní sezóna je ohraničena obdobím od 1. srpna do 30. listopadu. Výrobek totožných parametrů, ovšem vyrobený z hroznů sklizených mimo ČR, je možné prodávat pod názvem „částečně zkvašený hroznový mošt", nikoliv „burčák". Případné zneužití názvu burčák je považováno za klamání spotřebitele a SZPI v takových případech přistupuje k zahájení správního řízení o uložení pokuty," vysvětlil mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.