„Příspěvek od kraje využijí sociální podniky například na nákup profesionální čtyřstranné frézy, profesionálního úklidového stroje, automobilů, šicích strojů, dovybavení prádelen, ale také na vytvoření zázemí pro zaměstnance,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální záležitosti Jiří Navrátil.

Dodal, že například Spirála Ostrava bude díky novému vybavení na rozvoj cateringových služeb (nákup chladícího boxu s agregátem a chladící jednotky do cateringového vozidla) schopná na vyšší úrovni uspokojovat poptávku zákazníků. Zároveň jí to umožní i nadále zaměstnávat pracovníky se zdravotním postižením.

Sociální podnik T-WOOD dostane díky krajské dotaci na nákup čtyřstranné frézy na opracování dřeva větší šanci uspět na trhu. Společnost zaměstnává více než 50 procent hendikepovaných zaměstnanců, kteří mají různá zdravotní omezení. Nová fréza jí umožní dlouhodobě zaměstnat více invalidů, a snížit tak nezaměstnanost.

Krajští zastupitelé také podpořili projekt na dovybavení prádelny společnosti Dobrý domov. Realizace tohoto projektu přinese sociálnímu podniku vyšší tržby a konkurenceschopnost. Umožní navýšit počet pracovních míst pro zaměstnance se zdravotním postižením.

„Jsem skutečně rád, že dokážeme i v této nelehké době podporovat rozvoj regionu i z hlediska sociální soudržnosti. Podporovat aktivní podnikatele, kteří nemyslí jenom na zisk, ale snaží se svému podnikání dát i sociální přesah. Náš kraj je lídrem v oblasti podpory sociálního podnikání a naše aktivity v této oblasti vnímáme jako zásadní z hlediska budoucího vývoje,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Navrátil.