Dalších 340 milionů pak šlo na úpravy školních budov, včetně energetického spoření. Takzvané měkké projekty pak dostaly dotaci ve výši 300 milionů korun.

„Jedním z klíčových faktorů, kterými chceme z našeho regionu udělat atraktivní místo pro lidi, je kvalitní vzdělávání. Proto na školství klademe velký důraz, je zde přímá úměra. Dobré školy a kvalitní výuka totiž tvoří schopné a kvalifikované pracovníky, díky kterým se bude dařit naší ekonomice, která zvyšuje životní úroveň a tím pádem i atraktivitu regionu. Důležitou roli v tom všem mají evropské peníze, o které umíme úspěšně žádat,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Kraj žádá o podporu z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Ze třiceti milionů, které šly na vybavení nových učeben a dílen, v celkem šesti školách vznikly laboratoře virtuální reality, které umožňují použití 3D interaktivních výukových aplikací, vizualizaci modelů vytvořených žáky nebo online spolupráci mezi školami ve společném 3D prostředí.

„Tyto technologie se stále více rozšiřují v průmyslu, takže jejich znalost zvyšuje uplatnitelnost absolventů škol,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje pro školství Stanislav Folwarczny.

Dílna CNC v průmyslové škole v Krnově.Zdroj: Archiv

V souvislosti s tím vznikl také projekt Průmysl 4.0, který je svým rozsahem výjimečným projektem v rámci celé České republiky. Do tohoto projektu za 25 milionů korun se zapojilo 6 průmyslových škol, které byly pro výuku vybaveny moderními průmyslovými kolaborativními roboty.

Řada škol se díky evropským zdrojům může chlubit novými jazykovými učebnami, učebnami ICT, přírodovědnými učebnami, CNC přístroji, laboratořemi měřící techniky nebo například novými svařovacími technikami. Důležité jsou i takzvané měkké projekty, na které kraj od roku 2016 z EU získal přes 300 milionů korun, a mezi kterými vyniká projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP) s finančním rozsahem téměř 190 milionů. Do OKAPu, který má za cíl podporu odborného vzdělávání v regionu, je zapojeno několik desítek partnerů.

„Rádi bychom se stejným finančním nasazením pokračovali i v dalším období v letech 2021-2027. Vzdělávání je pro rozvoj regionu zásadní a nemalé investice bude vyžadovat neustále,“ podotkl náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.