Místostarosta Krnova Jan Krkoška (ANO) informoval zastupitelstvo, že kromě Taneca se o průmyslovou zónu Červený Dvůr uchází také výrobce bazénů. Taneco by zde chtělo vybudovat rybí farmu, která bude funkčně propojena s akvaponickým pěstováním bylin a zeleniny a také se zpracovatelskou linkou na zpracování této produkce.

Zastupitelé ale chtějí v průmyslové zóně dát rovné šance všem a vybrat si toho nejlepšího investora.

Oslovením místních firem a ve spolupraci s Agenturou pro regionální rozvoj byla zahájena kampaň, jejímž prostřednictvím město Krnov hledá investory pro čerstvě rozšířenou průmyslovou zónu v Červeném Dvoře.

CO KRNOV NABÍZÍ INVESTORŮM?

A co může Krnov zájemcům nabídnout? V Červeném Dvoře deset hektarů pozemků, které už mají potřebnou technickou a dopravní infrastrukturou. Ta byla vybudována s podporou státu za 63 milionů korun. Jde o investici, se kterou městu pomohla dotace ministerstva průmyslu a obchodu.

Město si od rozšíření průymslové zóny slibuje především zvýšení zaměstnanosti. Nedostatek pracovních příležitostí je zřejmě důvodem, proč nedávno počet obyvatel Krnova poklesl pod 25 tisíc.

CO POŽADUJE STÁT?

„Jelikož technická a dopravní infrastruktura byla vybudována se státní dotací, bude podnikatelský záměr každého investora projednán jak s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, jako s poskytovatelem dotace, tak se Zastupitelstvem města Krnova," řekl místostarosta Jan Krkoška.

„Jelikož technická a dopravní infrastruktura byla vybudována se státní dotací, bude podnikatelský záměr každého investora projednán jak s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako s poskytovatelem dotace, tak se Zastupitelstvem města Krnova. Naším cílem je vybrat takové záměry, které budou mít pro město a jeho okolí největší přínos z hlediska počtu i stability nových pracovních míst," řekl místostarosta Jan Krkoška.

S ohledem na podmínky státní dotace musí být v Červeném Dvoře investoři z oblasti zpracovatelského průmyslu a strategických služeb. Přípustná jsou rovněž technologická centra, ale prvovýroba je naopak úplně vyloučena. Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvádí také předpokládaný počet pracovních míst. V zóně by mělo najít práci 340 osob, a celková hodnota investic by měla být ve výši 340 milionů korun.

HISTORIE PRŮMYSLOVÉ ZÓNY

Průmyslová zóna leží v Červeném Dvoře zhruba dva kilometry od Krnova směrem na Opavu. Celková rozloha je přibližně 48 hektarů. Najdeme zde i pozemky soukromých firem, které zde existovaly ještě před zřízením průmyslové zóny. V první fázi město obsadilo 18 hektarů ploch, ale investoři měli zájem o další pozemky.

Proto zastupitelstvo rozhodlo o rozšíření průmyslové zóny a od soukromých subjektů vykoupilo pozemek o rozloze 171 000 metrů. Na něm loni vybudovalo potřebnou infrastrukturu. V první etapě průmyslové zóny v současnosti podniká pět firem, které v závěru roku 2015 zaměstnávaly 639 pracovníků.

Pět firem, které už podnikají v průmyslové zóně Červený Dvůr

• IVG Colbachini CZ, s.r.o. výroba tlakových hadic
• Maso V+W, s.r.o. výroba masných výrobků
• S.T.I. CZ s.r.o. výroba strojařských dílů
• RAME CZ s.r.o. výroba tvarovaných trubek
• Erdrich Umformtechnik s.r.o. výroba lisovaných, ohýbaných a hlubokotažených dílů a montážních sestav pro výrobce systémů pro automobilový průmysl