Řízení ostravské huti tak v pondělí 1. července 2019 přebrala Liberty Steel.

„Prodej huti byl úspěšně dokončen. Název společnosti se sice změní, ale výroba oceli v huti, která zde působí už bezmála 70 let, bude pokračovat,“ uvedl k prodeji Ašók Patil, generální ředitel ostravské huti. Po zápisu do obchodního rejstříku dojde ke změně obchodní značky huti na Liberty Ostrava a. s.

Změna se týká i všech dceřiných společností v areálu ostravské huti. Prvním krokem nového vlastníka bude se seznámit se zaměstnanci a zahájit 100denní analýzu, jejímž cílem je podrobně zmapovat veškeré procesy a určit rozvojový plán huti do budoucna.

Transakce v hodnotě 740 milionů eur

Prodej ostravské huti odstartoval v loňském roce, kdy skupina ArcelorMittal oznámila záměr akvizice italské huti Ilva, za kterou si Evropská komise vyžádala kompenzace v podobě prodeje několika evropských podniků ArcelorMittal. Společnost Liberty Steel tak dnes dokončila nákup sedmi ocelářských podniků a pěti servisních center v sedmi evropských zemích od skupiny ArcelorMittal.

„Tato transakce v hodnotě 740 milionů eur (více než 18,8 miliardy korun) učiní z Liberty jednoho z deseti největších světových producentů oceli mimo Čínu s celkovou výrobní kapacitou přes 18 milionů tun širokého spektra hotových produktů. Sedm podniků, které ode dneška spadají pod Liberty, zaměstnává přes 14 tisíc lidí,“ upřesnil Alfréd Schubert z mediálního zastoupení Liberty Steel. Největším z těchto podniků je ostravská Nová huť.

Dohoda mezi vlastníkem a odboráři

„Situace se oproti počáteční fázi vyjednávání posunula kupředu, a to pozitivním způsobem. Dohoda mezi odboráři z huti a zástupci Liberty Steel se rychle blíží kupředu. Věřím, že to, co dohodneme, bude pro huť znamenat rozvoj nejen do budoucích let, ale i desetiletí,“ poznamenal odborový předák z kunčické huti Petr Slanina s tím, že otázky týkající se energetiky a emisních povolenek mají být součástí dohody mezi novým vlastníkem a odboráři.

Jak se v průběhu let měnily názvy kunčické huti.
1951: Nová huť Klementa Gottwalda
1989: Nová huť, státní podnik
1992: Nová huť, akciová společnost
2003: Ispat Nová huť
2005: Mittal Steel Ostrava
2007: ArcelorMittal Ostrava
2019: Liberty Ostrava