Pokud by se huť prodávala samostatně, stát by o ni měl podle ministerského předsedy zájem. V diskusi, která skončila bez usnesení, vystupovali především moravskoslezští poslanci.

Prodej kunčické huti a dalších šesti evropských ocelářských závodů ArcelorMittalu společnosti Liberty House schválila Evropská komise (EK) ve středu 17. dubna. Odborář Petr Slanina odpověděl Deníku na otázky týkající se zmíněného rozhodnutí EK i na ty, které se týkají budoucnosti ostravské huti.

Jako odboráři jste dlouho upozorňovali, že Liberty House není pro kunčickou huť vhodným vlastníkem…
Je pravda, že tato společnost v nás od začátku vzbuzuje určité obavy. Ty vyplývají hlavně z netransparentnosti hospodářských výsledků zmíněné společnosti. Obavy v nás vzbudily také informace o nezaplacení některých obchodních transakcí a akvizic skupiny Liberty House. Rovněž jsme upozorňovali na možné propojení obou skupin (ArcelorMittal a Liberty House).

Vše o prodeji ostravské huti zde

To se projevilo, jak je patrné z tiskové zprávy EK, když Liberty House chtěla tuto transakci financovat půjčkou od ArcelorMittalu. To by totiž mohlo v důsledku znamenat, že skupina ArcelorMittal bude mít nadále vliv na vývoj a chod naší firmy. Takže největší nebezpečí pro naši firmu jsme viděli a stále i vidíme ve způsobu financování celé transakce.

Evropská komise ale zohlednila některé z připomínek odborů a přiměla Liberty House, aby svou nabídku upravila…
Po našich intervencích byla Liberty House opravdu nucena způsob financování koupě upravit a poskytnout více vlastního kapitálu. Přesto ale pořád není zřejmé, z jakých zdrojů bude pocházet úvěr na dofinancování, a zda se tento dluh nepřenese na naši společnost. Toto považujeme stále za veliké riziko pro naši firmu, nechceme se dostat do situace, že si budeme kupovat vlastně sami sebe. Další klíčovou otázkou je pro nás provoz Energetika (TAMEH), který není součástí prodeje, avšak pro fungování huti je naprosto klíčový.

Nový vlastník by měl mít nad tímto provozem kontrolu. Podařilo se nám dosáhnout toho, že veškeré emisní povolenky CO2, které bude v době prodeje vlastnit huť, zůstanou v Ostravě. To považujeme za veliký úspěch. Je třeba však zajistit, aby peníze z povolenek, které ušetříme, byly použity pro rozvoj naší huti, a ne například na splácení dluhů nebo na financování dalších akvizic.

Odboráři projevovali v rámci jednání s Liberty House velkou aktivitu. Znamená rozhodnutí EK, že nyní jsou takzvaně karty rozdány a další vaše kroky lze očekávat až po převzetí huti novým vlastníkem?
Zdaleka ne. Pracujeme na třístranné dohodě mezi odbory, firmou Liberty House a našim státem. To, že se nám podařilo do této dohody začlenit i náš stát, je pro nás garancí řešení případných budoucích problémů. V dohodě je třeba konkrétně specifikovat investice a zaměstnanost ve firmě, ale taky to, aby se výše zmíněný dluh nepřenesl na naši huť. To je teď naším hlavním cílem.