Lékaři Fakultní nemocnice Ostrava využívají CyberKnife při léčbě komorové tachykardie od roku 2014. Japonští lékaři s touto metodou zatím zkušenosti nemají. „S kolegy z japonské univerzity jsem se potkal na kongresu v Americe už v roce 2019. Už tehdy jsme se domluvili, že k nám přijedou pro zkušenosti. Návštěva se ale ze známých důvodů uskutečnila až teď,“ přibližuje začátek spolupráce Jakub Cvek a pokračuje: „Na přelomu letošního roku provedli na základě námi popsaných a publikovaných postupů první výkon. Na dálku s námi vše konzultovali a ujistili nás, že pro detailnější informace přijedou osobně.“ 

FNO nabízí rozšířené možnosti on-line objednávek na vyšetření a přemístila své Covid centrum.
FNO rozšířila on-line objednávky k vyšetřením a přemístila Covid centrum

Docent Cvek spolu s klinickým inženýrem Lukášem Knyblem přiblížili japonským lékařům nejen detailní postup léčby a indikační kritéria, ale seznámili je také s mezinárodním projektem STOPSTROM, který je zaměřený na tuto oblast využití kybernetického nože. Částkou 7,1 milionu eur jej podpořila Evropská unie a vedle FN Ostrava se do něj zapojilo 30 onkologických, kardiologických a technických pracovišť z osmi zemí Evropy.

Japonští lékaři odjížděli po dvoudenním jednání na Klinice onkologické velmi spokojeni a vyslovili přání, aby vzájemná spolupráce dál pokračovala. „Přesvědčili jsme je, že jsme si na základě odléčených pacientů naším postupem naprosto jisti,“ zhodnotil návštěvu respektovaný onkolog Jakub Cvek.