Letos se dveře široké veřejnosti otevřou od 21. září do 25. září. Návštěvy jsou bezplatné. Kromě nahlédnutí do činnosti a fungování klubů mohou zejména rodiče dětí a teenagerů v rámci bezplatného poradenství získat odborné rady ohledně problémů týkajících se dospívání a vztahů s dětmi. Letos, v ohledu na situaci, se mohou také poradit o návratu dětí do škol a problémů s tím souvisejících.

„Mnoho dětí nebylo v kontaktu se školou i šest měsíců. Návrat pro ně může být obrovskou psychickou zátěží. Nemluvě o mezerách ve výuce. Jasně se ukazuje, že u nás chybí propojení sociálních služeb a škol,” komentuje Martina Zikmundová z České asociace streetwork. Sociální služby tak mohou být partnerem nejen rodinám, ale také školám a pedagogům.

Odborná intervence pracovníků nízkoprahových a terénních služeb snižuje rizika, kterým jsou děti a mladí lidé vystaveni – ať už jde o dospívání, školu nebo rodinu.

“Jsme rádi vždy, když nízkoprahové kluby přijdou navštívit rodiče dětí nebo dokonce i učitele, kteří děti a mladé dospělé mohou na tyto služby nasměrovat,” vysvětluje dále Zikmundová. V programu Týdne nízkoprahových klubů chtějí oslovit skrze návštěvníky i další děti a mladé, kteří zatím do klubů nedocházejí. Ti mohou najít často v těchto zařízeních i nové kamarády a parťáky.

Nově nízkoprahová zařízení nabízejí v rámci návratu do škol a distanční výuky také zařízení doučování, případně pomoc se zajištěním potřebné techniky.

„Do našeho klubu Pacific již několik let dochází tři sourozenci ve věku 11, 13 a 17 let. Dlouhodobě se nacházejí v tíživé životní situaci. Matka má invalidní důchod a její příjmy jsou nedostatečné. Otec je závislý na hazardních hrách a alkoholu. Jedno z dětí má vrozenou dědičnou chorobu a jeho stav se neustále zhoršuje. V době karantény z důvodu COVID a uzavření škol se ještě více prohlubovalo jejich sociální vyloučení. Neměli PC ani internet, proto nemohli komunikovat s kamarády, ani vyhledávat potřebné informace do školy. Neplnily včas a řádně online zadané úkoly,” uvádí Barbora Janurová příklad, kdy terénní pracovníci dochází za dětmi domů a pomáhají jim s výukou.

Dalším dětem je například poskytováno doučování online a zmíněné uvedené rodině byl zprostředkován notebook se sluchátky.

Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je v Česku podle posledních údajů MPSV celkem 248.

Česká asociace streetwork sdružuje nízkoprahové sociální služby, mezi nimi nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a terénní programy pro děti a mládež. Tyto služby poskytují bezplatně poradenství.