Ve školním roce 2020/2021 projde praxí v rámci Liberty Ostrava v sedmi závodech huti 105 učňů z pěti škol z oborů strojní mechanik, mechanik seřizovač, elektrikář, elektromechanik, obráběč kovů a železničář.

„Tato spolupráce je příležitostí pro obě strany. Učni získají pracovní dovednosti, a my si můžeme zajistit dostatek kvalitních pracovních sil do budoucna. Podpora odborného a učňovského vzdělávání je pro nás důležitá, protože na jejím výsledku závisí budoucnost našeho podnikání,“ netají své nadšení Jakub Juříček, ředitel pro personální záležitosti Liberty Ostrava.

Proběhl XIII. ročník Oftalmologického sympozia.
Proběhlo sympozium oftalmologů. V hlavní roli onkologická onemocnění očí

Cílem je samozřejmě zkvalitnění výuky na odborných středních školách a zároveň zatraktivnit řemeslo mladé generaci, ve které se dobří řemeslníci vytrácejí. Odborná příprava učňů s prvky duálního vzdělávání propojuje vzdělání s potřebami pracovního trhu. Učňové se na praxi naučí pracovat přímo v provoze, navíc ve firmě, kde se později mohou uplatnit i v zaměstnání.

„Učňům se věnuji opravdu hodně, aby získali co nejvíce pracovních dovedností a zároveň aby se v naší firmě cítili dobře. Je to výhodné i pro huť, protože si můžeme vytipovat ty šikovné a pak jim nabídnout práci,“ vysvětluje vedoucí provozu mechanické zkušebny v Liberty Ostrava Luboš Heinc, který se stará o praxi učňů oboru obráběč kovů.

Rekonstrukce bývalých ostravských jatek, 12. června 2020 v Ostravě.
Rekonstrukce jatek v centru Ostravy se přehoupla do další fáze

LIBERTY Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 10 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši 20 miliard USD.