Ocelové závitové tyče, válcované ve středojemné válcovně ostravské huti od roku 2014, se doplní o dvě ochranné vrstvy, plastovou a cementovou, které zajistí významné prodloužení jejich životnosti až na 100 let, a s tím i životnosti a bezpečnosti staveb, u nichž se používají. Na tuzemském i zahraničním trhu je po nich vysoká poptávka, LIBERTY Ostrava proto očekává, že by je mohla dodávat svým klientům po celém světě v objemu stovek tun ročně.

Součástí investice do následných úprav závitových tyčí v ostravské huti byl i nákup potřebného strojního vybavení včetně speciální míchačky cementu s injektážním zařízením, nakloněné plošiny a roštů. Závitové tyče se nejprve nastrojí plastovým opláštěním, poté se do volného prostoru mezi plast a tyč vstřikuje cement.

Závitové tyče nacházejí uplatnění především ve stavebních konstrukcích, při ražbě podzemních děl a všech geotechnických konstrukcích, tedy ve veškerých důlních dílech, tunelech či podzemních stavbách. Jsou ale vhodné i pro speciální užití, jako například kotvení ve skále či spínání horninových masivů. Tyče jsou po celé délce opatřené speciálním průběžným závitem, který umožňuje našroubování matic a dalšího příslušenství, a tím i spojování jednotlivých tyčí bez nutnosti svařování. Jejich instalace je tak rychlejší, čímž se na stavbách ušetří čas i materiál.