Na to, proč osoby starší 50 let hledají obtížně práci, v čem jsou oproti dalším věkovým skupinám znevýhodněné i na to, jak úřady práce motivují zaměstnavatele, aby jim šanci dali, jsme se zeptali Vladany Piskořové, vedoucí oddělení metodiky Krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě (ÚP).

Podařilo se v loňském roce uplatnit na trhu práce větší podíl lidí z této věkové kategorie?
Podpora pracovního uplatnění této skupiny uchazečů o zaměstnání patří mezi priority ÚP ČR a ten v tomto ohledu motivuje i zaměstnavatele prostřednictvím cílených projektů a klasických nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se například o rekvalifikace, podporu veřejně prospěšných prací, individuální poradenství, příspěvek na zahájení podnikání nebo příspěvky na zřízení či vyhrazení společensky účelného pracovního místa. Zejména posledně jmenovaný nástroj sklízí velké úspěchy.

Co bývá příčinou toho, že tito lidé práci hledají obtížněji?
Lidé nad 50 let patří mezi klíčové hráče pracovního trhu. Přesto jejich zaměstnávání stále brání předsudky a obavy, že se starší ročníky hůře učí novým věcem a adaptují se na změny, jsou pomalejší a nezvládnou udržet krok s technologickým vývojem. Přitom jde často o lidi, kteří mají bohaté životní a profesní zkušenosti, mají odrostlé děti, a tudíž mohou věnovat své práci mnohem více času. Pokud jim zaměstnavatel dá šanci, může získat loajálního zaměstnance. Mnohdy zbytečné obavy se snaží ÚP ČR u zaměstnavatelů prolomit.

Co brání tomu, aby se lidé starší 50 let na pracovním trhu uplatnili výrazněji?
Mezi nejčastější překážky patří nedostatečná znalost cizích jazyků a ovládání počítačové techniky. Na druhou stranu jsou tito uchazeči zodpovědní, velmi dobře spolupracují a mají reálné požadavky. I přes veškeré snahy ze strany ÚP pomoci lidem starším 50 let na trh práce, může být překážkou jejich zdravotní omezení. Výsledkem je pak kumulace několika handicapů, a tím pádem mnohem nižší šance na získání zaměstnání. Uchazeče vyšších věkových kategorií demotivují také časté neúspěchy při výběrových řízeních. S ohledem na současnou situaci na trhu práce, kdy zaměstnavatelé poptávají nové zaměstnance, mají i lidé nad 50 let mnohem vyšší šance na pracovní uplatnění.

Ve kterých oborech nebo profesích se lidé starší 50 let dokáží uplatnit snadněji?
Obecně lze říci, že fyzicky méně náročné profese jsou pro tuto skupinu dostupnější, stejně jako obory, kde není vyžadována jazyková vybavenost, nebo tam, kde se rychle nemění pracovní procesy, kde není vyžadován perfektní zdravotní stav a fyzická kondice.

Daly by se uvést konkrétní případy, kdy třeba člověk, který pracoval dlouhé roky jako THP, se nově živí "rukama" jako soustružník, svářeč či v jiné profesi?
Jeden z klientů, inženýr, kterému už bylo 60 let, od letošního ledna nastoupil do pracovního poměru jako montážní dělník na dobu do roku 2022, kdy by měl odejít do starobního důchodu. Jeho handicapem je neznalost jazyků. Dalším příkladem může být uchazeč o zaměstnání, který pracoval dlouhá léta v pojišťovnictví. Po padesátce se rekvalifikoval na Technika BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a také získal nové místo. Z celé řady rekvalifikací pracovníků nad 50 let uvolněných z OKD, bychom mohli zmínit rekvalifikaci na kominíka či rekvalifikace zaměřené na vodoinstalatérství, se kterými bývalý horník zahájil samostatně výdělečnou činnost jako „hodinový manžel“.

Prezentace k 10. ročníku Grand Restaurant Festivalu.
Lokální dobroty? Hýčkejme je, ale nechystejme je „blbě“!