Lukáš Curylo při přebírání vypůjčených aut pro rozšíření služeb Charit v Moravskoslezském kraji a při rozvozu ochranných pomůcek a dezinfekce.Zdroj: ArchivSituace kolem koronaviru je velmi výjimečná. Jak hodnotíte vyhlášení nouzového stavu díváte?
Život a zdraví člověka musí být vždy chráněny. Tato pandemie nás všechny překvapila, nebyli jsme na nic podobného ve svých myslích ani fakticky připraveni. Pochopitelně, že jsme všichni v médiích sledovali na přelomu roku situaci v Číně, ale vůbec jsme si nepřipouštěli, že by se podobná situace mohla stát na evropském kontinentu. Projevovali jsme soucit s lidmi žijícími v jihovýchodní Asii, ale pořád to pro nás bylo daleko, těžce přenositelná skutečnost.

Právě tehdy jsem si vzpomněl na svou zkušenost. Jako ředitel Charity Česká republika jezdím do zemí sužovaných hladomorem, malárii, cholerou, válkou, běžnou chřipkou, velmi intenzivně vnímám realitu, že jenom na tyhle útrapy umírá ročně více jak 20 milionů lidí, včetně dětí. Když se po svém návratu o těchto tragédiích bavím se svými přáteli, kolegy, rodinou, nedivím se, že to okolí nedokáže plně pochopit, osobní zkušenost je velice obtížně přenositelná.

Nyní prožíváme opravdu těžké období, ve kterém máme strach o své blízké a reálně umírají lidé v našem okolí, naši známí i příbuzní. Je tedy přirozené, že se chráníme všemi možnými prostředky i způsoby a nouzový stav je jedním z těchto  nástrojů. Opatření, která byla zavedena, vnímám jako nezbytná, i s ohledem na naši počáteční nepřipravenost v oblasti ochranných prostředků. Pro zmírnění dopadů této pandemie a ochranu lidského života se domnívám, že tato opatření v různé intenzitě ještě nějakou dobu budou potřebná.

Trénink fotbalistů prvoligového klubu FC Baník Ostrava v rámci uvolňování opatření při pandemii nového koronaviru, 22. dubna 2020 v Ostravě.
Ledy se hnuly! I Baník už trénuje po skupinkách, všichni věří v pokračování ligy

Měli jste od začátku představu, jaká je zásoba ochranných pomůcek v nemocnicích ve vašem kraji?
Všechna zdravotní zařízení měla zásoby na svou běžnou spotřebu. Pokud vím, tak jenom Fakultní nemocnice Ostrava disponovala větší zásobou ústenek, které potom darovala i jiným zařízením. Nejhorší situace byla u praktických lékařů i specialistů a obzvláště pak u pracovníků v sociálnězdravotních zařízeních (pobytových i terénních), kteří se starají o nejvíce ohroženou skupinu našich spoluobčanů, o seniory, a kde se běžně v takové četnosti i rozsahu ochranné pomůcky nepoužívají. První dva týdny to byla skutečně velmi tristní situace, kdy nebyly ochranné pomůcky, testovací sety, dezinfekce – a tito lidé stáli v první linii. Nesmím také  apomenout na prodavačky a prodavače v obchodech či na řidiče hromadné dopravy. Před všemi se za jejich odvahu i nasazení hluboce skláním.

Ilustrační foto.
Liberty Ostrava: odstávka peci číslo 2? Co na to řekl odborářům Babiš?

Co všechno kraj udělal pro to, aby se situace se zásobami změnila?
Náš kraj provedl mnoho opatření pro zlepšení situace, i když díky centralizaci nákupů jsme měli omezenější možnosti. Byli jsme první kraj, který posílil a vyčlenil pro informování občanů linku 112 (až mnohem později vznikla speciální linka 1212).
Ze svých rezerv jsme ihned uvolnili 10 milionů korun například pro vlastní nákup pomůcek, hygieny či posílení lékařské služby. Zřídili jsem objednávkový portál pro objednávání ochranných pomůcek a hygieny. Důrazně jsme apelovali na centrální orgány veřejné správy, aby nás nediskriminovaly při distribuci pomoci.

Nabídli jsem pro rychlejší převoz potřebného materiálu naše mošnovské letiště. Trvali jsme na tom, aby se v Ostravě mohlo ihned po začátku pandemie samostatně testovat a nemusely se vzorky vozit do Prahy. I díky zkušenosti z terénu jsme spolu s náměstkem pro sociální oblast Jiřím Navrátilem trvali na tom, aby mezi příjemci pomoci byla od začátku i sociálně-zdravotní zařízení, včetně terénních, a byli jsme první kraj, kde se to skutečně podařilo. Těch opatření bylo skutečně velmi mnoho. Všichni jsme se učili a stále učíme za pochodu. A přes všechnu naši snahu určitě nebylo vždy všechno ideální a za to je třeba se i omluvit.

Policisté v regionu museli v neděli uzavřít několik marketů kvůli anonymní hrozbě bombou.
VIDEO: Muž z Ostravska hrozil bombami v marketech, chtěl letadlo a milion dolarů

Co říkáte na aktivizaci dobrovolníků? Jak se ve vašem kraji lidé zapojují?
Zapojení dobrovolníků a zaměstnanců v různých profesích je ohromující. Musím ocenit a poděkovat za velmi flexibilní a pozitivní přístup mnohých zaměstnavatelů. Mohl bych uvést stovky příkladů neuvěřitelného entuziasmu a solidarity. Šičky a krejčové našich divadel, které jindy pečují o kostýmy herců, zpěváků a tanečníků, začaly ihned šít roušky. Mnohé organizace i firmy začaly rozvážet obědy a zajišťovat nákupy pro lidi v karanténě a pro seniory. S mimořádnou nabídkou psychosociální a duchovní podpory přišla nad rámec své běžné činnosti Charita Česká republika. Stovky rodin šily roušky a buď prostřednictvím různých organizací, či přímo sami je pak rozvážely potřebným. Naše TU-VŠB začala vyrábět dezinfekci, naše firmy na 3D tiskárnách začaly tvořit ochranné štíty… A tak bych mohl pokračovat ještě dlouho.

Upřímně nejen jako náměstek hejtmana, ale zejména pak jako ředitel Charity musím přiznat, že prvních 14 dní bychom se
bez solidarity a šikovnosti našich občanů jen těžce obešli a následky by byly daleko horší. Jsem členem Krizového štábu MSK, ale také předsedám Krizovému štábu Charity, proto moc dobře vím, co jsme jako Charita prožívali prvních 14 dní. Bojovali jsme za všechny zdravotní i sociální organizace z důvodu přístupu k distribuci tolik potřebných ochranných prostředků a dezinfekce.

Věděli jsme, že nejohroženější skupinou jsou lidé chronicky nemocní a senioři, kterých má jenom Charita Česká republika v péči více jak 150 000. Věděli jsme také, že jako Charita máme v terénu nedostatečně chráněných 1200 zdravotních sester a 4000 pracovníků v sociálních oblasti, bez jejichž pomoci by tito lidé museli být ihned přemístěni převážně do nemocnic. Solidarita našich občanů a jejich šikovnost nás nejen první týdny pandemie chránily, ale také neuvěřitelně nabíjely.

Jakými dalšími způsoby kraj pomáhá?
Pomáháme intenzivně v oblasti informování našich spoluobčanů. Zřídili jsme pro tento účel speciální stránky koronavirus.msk.cz. Zavadíme i chytrou karanténu. Připravujeme podpůrný program pro naše podnikatele a další subjekty, které zasáhl nouzový stav. Řešíme veřejnou dopravu, její bezpečnost a optimalizaci v této situaci. Protože si uvědomujeme, že nás důsledky koronavirové pandemie citelně poznamenají i finančně, pracujeme již nyní na „aktualizaci“ našeho krajského rozpočtu tak, abychom naše finance zaměřili tam, kde jsou potřeba, zejména v boji proti možné nezaměstnanosti a na opatření pro rychlou obnovu běžného života v našem kraji po uvolnění nutných restrikcí.

Uzavřené restaurace a rychlé občerstvení v nákupním centru Forum Nová Karolina, 21. dubna 2020 v Ostravě.
Gastro čeká na restart. Jak je na tom Ostrava? Vydrží restauratérům kapitál?

Kdy odhadujete, že bychom se mohli v co největší míře vrátit k běžnému fungování?
To je velmi těžké odhadovat a je to v kompetenci vlády, ne kraje. My musíme pracovat se všemi pro nás známými možnostmi. Jsme zřizovateli většiny středních škol, takže jenom otázka maturit a přijímacích řízení nás velmi zaměstnává. Musíme zajistit dostatek lůžek ve zdravotnických zařízeních pro lidi s koronavirem, řešíme rušení akcí a zavření organizací v oblasti kultury a cestovního
ruchu. Za sebe bych si přál, abychom se co nejdříve postupně vraceli k běžnému životu, a to i s trvajícím apelem na ochranu nejzranitelnějších skupin. Sám mám 4 děti a dvě z nich jsou ještě školou povinné, takže si plně uvědomuji, jak je tato situace
velmi náročná i pro rodiče v oblasti domácího vzdělávání či smysluplného trávení volného času.

Jak byste občany nejen vašeho kraje povzbudil?
Po každé bouřce se nakonec ukáže sluníčko. A krizové okamžiky nemusí mít jenom destruktivní dopady, ale také jsou velikou příležitostí pro další rozvoj, zastavení se a kvalitativní posun. Je to doba, kdy se tříbí povahy a charaktery lidí. Jsme svědky
neuvěřitelné solidarity, kreativity, entuziasmu a šikovnosti mnohých našich spoluobčanů. Může to být i pro nás příležitost ke konání
dobrých skutků ve větší míře než jindy a k zamyšlení se nad naším dosavadními životem, hodnotami i smyslem našeho bytí.
Tato mezní situace nás trápí, ale také nám může ukázat nové možnosti našeho života či nás motivovat k určitým změnám. Možná si
budeme i více vážit přátel a staneme se citlivějšími k utrpení druhých. Je to příležitost pro rodiny být více spolu.

Dovolte mi na závěr poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do boje s koronavirem. Ať už svou trpělivostí v karanténě, či nezištnou činností ve prospěch ostatních. Jsme svědky tolika neznámých hrdinů jako nikdy v poslední době. Obzvláště bych chtěl však ze srdce poděkovat všem pracovníkům ve zdravotnictví a sociálních službách, ale také i hasičům a policistům. Jsou to profesionálové s empatickým a odvážným srdcem.