Dřívější termín pro vyhlášení programů než v předchozích letech město zvolilo proto, aby měli příjemci finanční podpory informaci o výsledku výběrového řízení již na začátku roku.

„Termín pro podání žádostí jsme v letošním roce posunuli, což pro žadatele znamená, že se výsledky o výši finanční podpory dozví už na začátku roku ihned po projednání v orgánech města. Mohou si tak lépe plánovat své aktivity. Ostrava každoročně vyhlašuje tři dotační programy zaměřené přímo na vzdělávání. Třetí dotační titul na podporu výuky cizích jazyků a cizojazyčné výuky pro rok 2021 zveřejníme na jaře příštího roku. Na všechny tři programy uvolní město ze svého rozpočtu kolem 50 milionů korun,“ zmínila resortní náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Peněžní prostředky budou využity pro financování celoročních i jednorázových zájmových a vzdělávacích aktivit včetně těch pro děti z mateřských škol, významných akcí celoměstského charakteru, mezinárodní spolupráce pro žáky základních a středních škol, a zájmových a vzdělávacích aktivit realizovaných školskými zařízeními a právnickými osobami neziskového charakteru.

Na jeden projekt může žadatel využít maximálně podporu ve výši 250 tisíc korun.

Projekt podpory talentmanagementu je v České republice zatím unikátní a je zaměřen na finanční podporu projektů, které rozvíjejí technické dovednosti, přírodovědné znalosti i čtenářskou a matematickou gramotnost. Systematicky posiluje nadání dětí a jeho rozvoj, pomáhá vytvářet podmínky pro mimořádné talenty.

Žadateli mohou být ostravské mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení zájmového vzdělávání a právnické osoby neziskového charakteru se sídlem v Ostravě.

„Pro letošní rok se podávání žádostí díky další elektronizaci značně zjednodušuje. Zájemce odešle žádost do informačního systému a odpadne mu povinnost dokumenty včetně příloh tisknout a odesílat poštou, datovou schránkou nebo osobně doručit na podatelnu magistrátu, jako tomu bylo dříve,“ dodala náměstkyně Andrea Hoffmannová.

Informace o dotačních programech jsou zveřejněny ZDE.