Nemocnice nabízí brigádu v těchto oborech:

OŠETŘOVATEL (po 4. semestru na LF)

Jeho úkolem bude poskytování ošetřovatelské péče pod odborným dohledem zdravotníka; dále se ošetřovatel ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči.

Sazba 180,- Kč/hodinu.

SANITÁŘ (po 3. semestru na LF a úspěšně vykonané zkoušce z ošetřovatelské péče)

Má za úkol pomocnou činnost v rámci poskytování zdravotních služeb pod odborným dohledem.

Sazba 160,- Kč/hodinu.

K uzavření DPP nebo DPČ je nutné absolvovat vstupní lékařskou prohlídku v MNO, proto je nutné mít platný výpis ze zdravotnické dokumentace od svého praktického lékaře. Sazby jsou jednotné za všední i víkendové služby. Směny nemocnice preferuje 12ti hodinové, případně dle individuální dohody.