Stav nezaměstnaných osob v našem kraji několikanásobně převyšuje počet registrovaných volných pracovních míst.

„Přesto bylo pro některé zaměstnavatele obtížné obsadit volná pracovní místa občany České republiky. V určitých profesích se projevuje nedostatek vhodných uchazečů o zaměstnání, proto firmy zaměstnávají cizí zahraniční příslušníky. Loni v červnu nabyl účinnosti zákon, který postup při zaměstnávání cizinců zjednodušil. A to jak pro cizince, tak i pro zaměstnavatele," uvádí se v analýze krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě.

Ten povoluje zaměstnávání cizinců nejčastěji v případech, kdy tuzemští uchazeči o práci nesplňují kvalifikační požadavky na dané místo, případně nemají dostatečnou praxi či nemají požadované specifické odborné a jazykové znalosti.

Na šachtách i v zemědělství

Zahraniční pracovníci, hlavně občané Slovenska a Polska, pracovali v uplynulém roce v našem kraji nejčastěji na pozicích horník a pracovník v podzemí. Uplatnění našli i jako nástrojaři, svářeči, dělníci při výstavbě budov a pomocní pracovníci ve výrobě.

„Dále se uplatnili jako pěstitelé zemědělských plodin, zedníci, montážní dělníci, specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Působili ale také i jako učitelé na vysokých školách, systémoví administraátoři a správci počítačových sítí.

Převažují Slováci a Poláci

Z cizinců pocházejících ze zemí EU u nás ke konci roku 2014 pracovalo Slováků (9573) a Poláků (5017). Uplatnění na zdejším pracovním trhu našlo i 272 občanů Bulharska, 133 Rumunů, 122 občanů Německa a hranici sta pracovníků překročili i Maďaři (104).

Jak je to v okresech?

Nejvíce cizinců loni pracovalo v rámci okresu Ostrava (6256), v okrese Karviná to bylo 4529 cizinců, v okrese Frýdek-Místek 3813 zahraničních pracovníků. Na Novojičínsku našlo uplatnění 1540 pracovníků ze zahraničí, v okrese Opava 539 a na Brutálsku 399.