Jak vyplývá z nové studie Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekologické projekty mají přesah i do ekonomické a sociální oblasti. Nejvíce podpořily rozvoj zpracovatelského průmyslu, stavebnictví a odborných technických služeb.

„Chtěli jsme zjistit, jaký vliv má stavba miliardových ekologických projektů i na jiné oblasti než životní prostředí," vysvětlil důvody k vypracování studie Petr Holica, regionální manažer Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Moravskoslezský kraj.

Jak studie ukázala, projevily se ekologické projekty například na vzniku nových pracovních míst či na zvýšení hrubé domácí produkce. Na jejich uskutečnění pracují desítky českých dodavatelů.

Investice dávají práci a několikanásobně se vrátí

Na dodávkách ekologických investic v ArcelorMittalu Ostrava se podílí místní i zahraniční dodavatelé, patří mezi ně například společnosti Hutní projekt Frýdek-Místek, Paul Wurth či AC Technologies. Všechny tyto firmy využívají další subdodavatele. Ekologické investice tak kromě přínosu pro životní prostředí ovlivňují pozitivně i ekonomiku České republiky, včetně našeho kraje. Mají vliv na celkovou výrobu, ale i na zaměstnanost či mzdy. „Zjednodušeně lze říci, že investice dávají práci a v podstatě se hned několikrát vrátí," vysvětlil za řešitele studie Jan Macháč z Vysoké školy ekonomické.

Studie také ukázala, že se ekologické investice několikrát vrátí. Kromě životního prostředí prospějí také zpracovatelskému průmyslu, stavebnictví a odborným technickým službám, na jejichž rozvoj měly zásadní vliv.

„Ekologické projekty pomohly zlepšit také sociální faktory. V letech 2014 až 2015 vzniklo díky investicím průměrně 2300 nových pracovních míst a těmto zaměstnancům bylo na mzdách vyplaceno více než 869 milionů korun," doplnil Jan Macháč.