Rekonstrukce začaly 1. října. „Komplexní rekonstrukce domů potrvá zhruba do poloviny příštího roku. Jejich modernizace vyjde na 20 milionů korun. Na pokrytí částí nákladů chceme využít evropské dotace. Částkou 9,7 milionů korun přispělo také město Ostrava,“ uvedl starosta městského obvodu Slezská Ostrava Richard Vereš.

Na Mírové osadě budou následovat další etapy oprav. Jedná se dalších 43 bytových domů na ul. Sionkova, 8. března, Koněvova i Zapletalova, které hodlá obvod postupně rekonstruovat.

„Jsem rád, že se Slezská stává nejlepší lokalitou pro bydlení v rámci celé Ostravy. Vidět je to i na zájmu investorů, kteří přicházejí s novými developerskými projekty. Samozřejmě tuto výstavbu podporujeme, ale zároveň ve spolupráci s investory hledáme taková řešení, která co nejméně zatíží stávající zástavbu, ať už dopravou, hlukem nebo vlivem na životní prostředí. Jako obvod nechceme zůstat s nabídkou kvalitního nájemního bydlení pozadu a postupně se snažíme modernizovat dlouhodobě zanedbaný městský bytový fond. Vzhledem k velkým finančním nárokům, který si modernizace vyžádá, rozhodlo naše zastupitelstva o přijetí úvěru ve výši 200 milionů korun, který bude z části využit právě na financování investic do bytového fondu. Do roku 2022 s pomocí tohoto úvěru zrekonstruujeme celkem 57 bytových domů a obsadíme 80 dnes volných bytů,“ doplnil starosta.