„Náš region je etnograficky velmi různorodý, také je bohatý na nejrůznější projevy tradiční lidové kultury. Rukodělná výroba je pro nás a pro příští generace kulturním dědictvím. Byla by velká škoda, kdyby některé obory zanikly, je přece skvělé, že jsou mezi námi lidé, kteří se věnují technikám našich předků, své umění představují na nejrůznějších kulturních a společenských akcích nebo je dokonce předávají na workshopech a kurzech dál. Přesně takto pan Zbyněk Pechál pomáhá uchovávat tradiční kovářské řemeslo tepání v mědi,“ uvedl na adresu nového mistra náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo, který ocenění Zbyňku Pechálovi předával.

Titul je udělován od roku 2016. Návrhy na ocenění mohou podávat fyzické i právnické osoby, například vědecké a odborné instituce, muzea, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, působící v daném oboru, orgány státní správy a samosprávy.

Ocenění je udělováno v souladu s koncepcí účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice, s výzvou UNESCO „Žijící lidské poklady“ i ve vztahu k udělování celostátního titulu „Nositel tradic lidových řemesel“.

Kovář Zbyněk Pechál si cestu k tepání v mědi našel postupně. Po základní škole absolvoval strojní průmyslovku, na které pak několik let také úspěšně vyučoval odborný výcvik. Postupně se začal zajímat o tepelné zpracovávání kovů, což ho přivedlo k uměleckému kovářství. Tento obor pak také vystudoval na Střední škole umění a řemesel v Praze.

Zásadní vliv na něj měly kurzy u uznávaného uměleckého kováře Alfréda Habermanna, což ho přivedlo k zaměření na práci s mědí, zejména na tepání technikami našich předků. Ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby získal pan Pechál za zachovávání ohroženého oboru rukodělné výroby, jeho prezentace na veřejnosti i předávání dovednosti v rámci kurzů či festivalu Kovářské sonáty, který spoluorganizuje.