Všichni soutěžící zavítali do místní Střední odborné školy Znojmo ve Dvořákově ulici, kde se sešlo celkem 21 žáků ze 7 zúčastněných škol znojemského okresu.

„Paradoxem je, že tu postrádáme zástupce přímo ze znojemských základních škol,“ poznamenal ředitel hostitelské školy Libor Pelaj.

close Mladý zemědělec ve Znojmě info Zdroj: Mladý zemědělec zoom_in Mladý zemědělec ve Znojmě Její studenti se pod vedením svých odborných učitelů zhostili s velkou pozorností nejen pořadatelské role, ale i zajištění cateringových služeb. Nejúspěšnější byl nakonec tým účastníků ze Základní školy v Jevišovicích. I ve Znojmě se soutěžilo v teoretických a praktických disciplínách. V úvodní teoretické části měli pořadatelé pro soutěžící připravený test s dvaceti otázkami týkajícími se zemědělství. I přes limit 40 minut odevzdávali ti nejrychlejší test už v šesté minutě. Na dotaz moderátorky, zda soutěžící teoretický test hodnotili jako těžký, se zvedla jediná ruka. Jak se záhy ukázalo, byl to žák, který si nakonec odnesl ocenění jako vítěz.

Po krátkém čase přestávky začala praktická část soutěže. Šest stanovišť bylo rozmístěno parkové a zahradní části za školou. Umístění stanovišť bylo umocněno situováním školy nad hlubokým údolím Gránického potoka, jehož svah je využitý pro zahradnické a vinařské terasy.

Slalom s kolečkem i dojení krávy

Zatímco stanoviště pro slalom s kolečkem se dvěma zahradnickými bedýnkami bylo vyřízeno bleskově, jako nejtěžší stanoviště vyhodnotili soutěžící dojení umělé krávy.

„Bylo to náročné hlavně na sílu v rukách, docela mě bolely,“ vyjádřila se ke stanovišti soutěžící, která si nakonec odnesla ocenění za celkové třetí místo.

Protože velmi populárním oborem je v hostitelské škole Opravář zemědělských strojů, nemohla v soutěži chybět práce mechanika. V tomto případě měli soutěžící na čas provést montáž a demontáž kola vozíku. Jak bylo z průběhu zřejmé, soutěžící dívky v čase překonávaly i své chlapecké soupeře.

Výsev semen vyžadoval šikovnost i soustředění

Zahradnický obor si na žáky pro změnu připravil stanoviště specializované podle svého zaměření: výsev semen na přesnost v časovém limitu. Stanoviště připravené přímo ve výukovém skleníku bylo náročné na šikovnost a soustředění. Jako snadné se jevilo poznávání semen, i když i zde někteří viditelně tápali. Na tomto stanovišti soutěžící zkoušeli přímo sami studenti hostitelské školy.

Poslední šesté stanoviště si vyhradil sám pan ředitel. Učebna seskládaná z populárních herních modelů zemědělských strojů mohla připomínat dětský koutek. Nad vybranými modely strojů, které měli soutěžící pojmenovat, vystupoval řadě z nich téměř viditelně na čele pot usilovnou námahou.

Žádné snadné stanoviště včetně lsti v podobě krmného vozu. Průběh pobytu ve škole zpestřil zástupce ředitele Ing. Radovan Besednjak pedagogům doprovázejícím žáky exkurzí do školní minimlékárny a kovárny, což jsou dvě pracoviště odborného výcviku v budově bývalého školního statku. Pro žáky zase předvedli své řemeslné umění na mobilní kovářské výhni studenti oboru Opravář zemědělských strojů.

O finalistech rozhodnuto

Poté, co porota rozhodla o pořadí soutěžících, shromáždili se všichni zúčastnění ve školním respiriu, kde proběhlo zahájení i vyhlášení výsledků. Při slavnostní akci nechyběly místostarostka města Znojma Petra Svedíková Vávrová i starostka Ivana Solařová a další hosté.

Vítězné ocenění si nakonec odnesl Ondřej Němec ze Základní a Mateřské školy v Jevišovicích. Jak sám přiznal, základy má od své rodiny a příbuzných. Na druhém místě se umístil Petr Rebro ze Základní školy Vémyslice.

Třetí nepostupové ocenění pak putovalo rovněž do ZŠ a MŠ v Jevišovicích, kam si je odvezla nejlépe umístěná dívka Rozárie Němcová. Ta má o své budoucí odborné orientaci zcela jasno: „Veterina,“ uvedla.

Čtvrté místo patřilo Tomáši Vlašicovi ze Základní školy a Mateřské školy Dolní Dunajovice a páté Anně Vaňkové opět ze ZŠ a MŠ Jevišovice. Zvláštní ocenění za maximální počet bodů v praktické části obdržela Karolína Holá, žákyně ZŠ Vémyslice.

SEMIFINÁLE ZNOJMO

Ondřej Němec (ZŠ a MŠ v Jevišovicích)
Petr Rebro (ZŠ Vémyslice)
Rozárie Němcová (ZŠ a MŠ v Jevišovicích)
Tomáš Vlašica (ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice)
Anna Vaňková (ZŠ a MŠ v Jevišovicích)
zvláštní cena: Karolína Holá (ZŠ Vémyslice)

Do celostátního finále, které hostí Mendelova univerzita v Brně, postupují ze Znojma první dva ocenění. Finalisté si vyzkoušejí některé z činností z oblasti zemědělství a vše natočí telefonem. Jejich medailonky pak porota vyhodnotí.

Soutěž Mladý zemědělec má podpořit zájem o zemědělské obory. Přihlásilo se do ní 120 základních škol a do semifinálového kola postoupili vždy tři nejlepší ze školních kol. Poslední semifinále se uskuteční 18. dubna v Zemědělské akademii a gymnáziu v Hořicích.

close Mladý zemědělec ve Znojmě info Zdroj: Mladý zemědělec zoom_in Mladý zemědělec ve Znojmě