Nadace ČEZ rozdělila na krizovou pomoc v Moravskoslezském kraji přes 5 milionů korun, v celé republice nakonec částka přesáhla 30 milionů.

„Chtěli jsme pomoci hlavně rychle, protože čas hraje v době epidemie klíčovou roli. Grantové řízení jsme proto maximálně zjednodušili a o projektech se rozhodovalo každý den včetně víkendů on-line,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Reakce z jednotlivých sborů:

BÍLOVEC

„Dosud jsme byli závislí na pomoci ostatních. Hasičskou zbrojnici, dům dětí a mládeže, školy a obecní prostory jsme dezinfikovali zapůjčeným generátorem ozónu, ochranné štíty a další pomůcky vznikaly u známých, kteří vlastní 3D tiskárny. Teď již budeme v tomto směru soběstační a plně akceschopní. Naše aktivity určitě neskončí ukončením nouzového stavu – očekáváme, že minimálně další půlrok budeme provádět činnosti, o kterých se nám ještě nedávno ani nezdálo. Mezi našimi členy ale cítím chuť a nadšení pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují. To s sebou přináší i mnohé neočekávané náklady a proto bychom chtěli Nadaci ČEZ poděkovat za přízeň a podporu.“

Starosta SDH Bílovec Radomír Fešar

FULNEK

„Protože máme ve městě několik občanů s diagnostikovaným koronavirem, rozhodli jsme se pomoci s dezinfekcí bytu postižených, ale také domovů pro seniory a veřejných míst. Z grantu proto pořídíme průmyslový generátor ozonu na dezinfekci. Jsme velice rádi, že se ČEZ postavil k aktuální situaci čelem, velice rychle zareagoval a snaží se pomoci bez zbytečného otálení a byrokracie.“

Starosta SDH Fulnek Jiří Marek

HOŠŤÁLKOVICE

„Díky podpoře Nadace ČEZ jsme se posunuli v pomoci lidem o obrovský kus dopředu. Použití 3D tisku je velká technologická pomoc. A zakoupení motorového postřikovače je pro plošnou dezinfekci veřejných míst mimořádnou úsporou času a lidských sil. Bez tohoto grantu bychom nemohli ani zdaleka realizovat pomoc v takovém rozsahu. Důležité bylo nejen vyhlášení grantu, ale především jednoduché administrativní nároky k jeho získání.“

Starosta SDH Hošťálkovice Jakub Švidernoch

HAVÍŘOV

„Zatím máme koupený motorový rozprašovač a čekáme na ozonové generátory. Rozprašovač jsme již nasadili a desinfikujeme veřejná hřiště. Grant jako takový velice oceňujeme. Snažili jsme zakoupit vybavení, který bude prospěšné i po pandemii. A to se díky pomoci Nadace ČEZ povedlo.“

Velitel jednotky SDH Havířov-Město Emanuel Došlík

OSTRAVA-HEŘMANICE

„Všechno začalo ještě dřív, než vláda rozhodla, že budeme nosit roušky. Dávali jsme dohromady dobrovolníky, kteří budou nápomocni úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, pod který spadáme. Úkol zněl: zásobovat seniory a pomáhat, kde je třeba. My jako ženské od hasičů jsme už ale měly jasno – budeme šít roušky. Během pár hodin jsme daly dohromady s členkami našeho sboru tým, který si různě vypůjčil stroje a začal shánět materiál. Staré stroje ale dvanáctihodinové směny dlouho nevydržely a materiál brzy došel, takže možnost využít grant – to pro nás byla spása.

Ušily jsme tisíce roušek a darovaly je do domovů pro seniory, do sociálních služeb a nemocnic. Nejemočnější bylo, když jsme šily dětské roušky pro děti na dětském ARO. Potřebovaly jsme dětské látky a opět lidé nezklamali a nosili z domu, co našli. Dále jsme dodávaly pro Městskou policii Ostrava a hodně roušek jsme poslaly do Litovle v době, kdy byli v karanténě.

Když nám přišla odpověď, že peníze opravdu dostaneme, byla to obrovská úleva. Mám velkou zodpovědnost za ta děvčata, která obětovala veškerý svůj čas, aby pomohla dobré věci, a také své stroje, které takový nápor nevydržely. A když stroj nešije a ony se trápí, aby splnily to, že dnes musí odejít objednávka roušek do nemocnice, tak je to k vzteku. Často mají krvavé mozoly ze stříhání látek jen proto, že ty staré nůžky … prostě nestříhají a bolí to. Zalepím jim prsty náplastí a ony stříhají dál. Děkuji za sebe a hlavně za ně. Díky grantu Nadace ČEZ jsme mohly koupit nové nůžky, řezací nože, které řežou, kvalitní stroje. A tak stále, i když to bolí, bolí mozoly, záda, ruce … šijeme. Protože lepší je rouška na puse než respirátor na střeše.“

Vedoucí mládeže SDH v Ostravě-Heřmanicích Silvie Šeděnková

KLIMKOVICE

„Když jsme řešili, jak zabezpečit provoz domova s pečovatelskou službou, zjistili jsme, že máme nedostatek prostředků pro dezinfekci. Proto jsme z krizového grantu pořídili postřikovač a rosič na aplikaci dezinfekce, dále jsme sehnali ozonizér, který nám pomůže zkvalitnit dezinfekci uzavřených prostor, a pračku se sušičkou pro potřeby zasahujících hasičů i jako výpomoc našemu domovu důchodců při praní, protože v případě výskytu nákazy by jejich kapacita nestačila.“

Starosta a velitel SDH Klimkovice Ondřej Mika

BOHUMÍN-KOPYTOV

„Naše tři hasičky samy od sebe roušky šily už od počátku března, postupně je předávaly záchranářům v Bohumíně, seniorům v Kopytově a také na Charitu Bohumín. Následný grant jejich aktivitu ještě znásobil. Nakoupili jsme bavlnu na 2000 roušek, nůžky, šicí stroje, nitě, žehličky, příze i gumičky. Počet šijících hasiček se mohl zdvojnásobit na šest dobrovolnic, další hasičky i hasiči látku stříhají a následně roušky perou a žehlí.“

Starosta SDH Kopytov Michal Mynkec

KRÁSNÉ POLE

„Pomáháme našim občanům od začátku krizového stavu. Lidé se fantasticky semkli, téměř okamžitě se našlo 15 žen a dívek, které šijí pro naše spoluobčany roušky. V tuto chvíli je jich našito již několik tisíc, čímž se naše obec samozásobila. Členové SDH Krásné Pole se také zapojili do desinfikování zastávek MHD, sběrných míst na odpad a dalších veřejných místo. Díky nadačnímu grantu a postřikovačům můžeme tuto práci zefektivnit. Pořizujeme také 3D tiskárnu na výrobu ochranných štítů, po kterých je velká poptávka.“

Starosta SDH Krásné Pole Milan Sobek

OSTRAVA-RADVANICE

„Pořídili jsme tři postřikovače k aplikaci dezinfekce a generátor ozonu – vše využijeme podle instrukcí obce k desinfekci veřejného prostranství a budov. Novou 3D tiskárnu využijeme k výrobě ochranných štítů ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Vyrobené ochranné štíty předáme zaměstnancům úřadu, například odboru sociálních věcí, a samozřejmě je budeme využívat i my při naší činnosti v rámci boji proti koronaviru.

I když by někdo mohl namítnout, že 3D tiskárna není typický prostředek pro přímou hasičskou činnost, výrazně nás posune dál v oblasti technického vybavení a rozšíří naše možnosti při nasazení jednotky.“

Velitel jednotky SDH Radvanice Richard Dudek

RAŠKOVICE

„Díky novému motorovému rosiči, generátoru ozónu a ochranným prostředkům z krizového grantu, které nám slouží k dezinfekci vnitřních prostor i venkovního prostranství, jsme jako hasičská jednotka lépe připravení plnit úkoly od obce i ze strany Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje. Bez financí od Nadace ČEZ bychom si je nemohli dovolit, přičemž pro nás hasiče platí, že kdo je připraven, není překvapen. Proto jsme rádi, že jsme připraveni a můžeme pomáhat.“

Starosta SDH Raškovice Radim Hrabec