Čerstvým držitelem titulu Ph.D. je Petr Ostruszka z Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Ve své práci půl roku sledoval 124 obézních pacientů, kterým byla chirurgicky odstraněna část žaludku. Výsledky jeho práce potvrdily, že tzv. tubulizace žaludku je bezpečnou operací.

„Do Fakultní nemocnice Ostrava jsem nastoupil hned po promoci v roce 2008. Obézním pacientům a operacím, které by pomohly zlepšit jejich zdravotního stav, se věnuji posledních asi osm let. Ve své dizertační práci jsem došel k závěru, že tzv. tubulizace žaludku je bezpečná bariatrická operace i z hlediska poruch vyprazdňování, kterými tito pacienti často trpí,“ přiblížil obsah historicky první obhájené dizertace na Lékařské fakultě Ostravské univerzity doktor Ostruszka.

Předseda Oborové rady doktorského studijního programu Chirurgické obory Pavel Komínek zdůraznil, že práce doktora Ostruszky splnila všechny požadavky kladené na studenty doktorských oborů a samotná obhajoba byla naprosto srovnatelná s obhajobami na jiných lékařských fakultách.

„Tento názor potvrdili i zástupci sedmičlenné komise pro obhajobu, ve které byli i zástupci lékařských fakult z Olomouce a Brna,“ podotkl profesor Komínek.