Zvýšená nárazová odorizace plynu se bude v těchto dnech kromě Moravskoslezského týkat i Olomouckého i části Zlínského kraje. Distributor zemního plynu tak prověří bezpečnost a spolehlivost plynovodní soustavy. Informovala o tom Adéla Dvořáková, mluvčí společnosti SMP Net.

Lidé z Moravskoslez­ského, Olomouckého a části Zlínského kraje tak mohou před nadcházející topnou sezonou díky zvýšenému zápachu zemního plynu snadno zjistit jeho případný únik na svém odběrním zařízení. Zemní plyn bude ve dnech nárazové odorizace nasycen až trojnásobným množstvím látky s intenzivním a charakteristickým zápachem (odorantem), než je obvyklý provozní stav. Lidé jej tak mohou snadněji zaregistrovat.

„Cílem nárazové odorizace je prověřit případné netěsnosti potrubí a objevit i nepatrné úniky nejen na plynárenském zařízení, ale především na zařízení zákazníků," upřesnila Adéla Dvořáková. Zvýšený čichový vjem se podle ní může ve vzdálenějších oblastech distribuční sítě projevit v horizontu čtrnácti dnů po jejím spuštění."

Lidé, kteří v průběhu uvedeného období zaznamenají únik zemního plynu nebo budou mít jen pouhé podezření, by se měli ihned obrátit na nepřetržitou pohotovostní službu na telefonním čísle 1239. „Dispečerovi je nutné nahlásit jméno, adresu, telefonní číslo a druh poruchy. Celá akce má preventivní charakter a nedochází při ní k přerušení ani omezení dodávky zemního plynu pro zákazníky," dodala mluvčí SMP Net.