„Nadšenci hornické historie se snažili shánět finanční prostředky pro hornické muzeum, které by se mělo nacházet v Národní přírodní památce Landek. Ta byla vyhlášena v roce 1992," říká k vzniku nadace Landek Ostrava její ředitel Josefem Gavlas.

V roce 1994, konkrétně k 15. července, se podařilo, založením nadace Hornické muzeum pod Landekem, tuto myšlenku realizovat.

Věžák v Ostrčilově ulici v centru Ostravy čeká rekonstrukce.
PODÍVEJTE SE: Věžák v Ostravě čeká změna za 300 milionů. Jak to vypadá uvnitř?

"Po přijetí nového zákona o nadacích a nadačních fondech byla nadace zapsána do rejstříku pod novým názvem Nadace LANDEK Ostrava,“ pokračuje ve vzpomínkách na začátky Josef Gavlas.

Hornický kalendář

Nadace je zakládajícím členem Sdružení hornických a hutnických spolků ČR a Fóra dárců ČR. Někteří členové Správní a Dozorčí rady působili i v jejich řídících orgánech. Nadace i členové Správní a Dozorčí rady byli oceněni nejen v ČR, ale také v zahraničí.

Členové nadace se zúčastňují každoročních Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR, Slovenska i dalších zemí Evropy.

Tradičním vlastním projektem nadace je Hornický kalendář "Těžní věže", který byl letos vydán již po dvacáté třetí a má velký ohlas nejen v ČR, ale také v zahraničí.

Mrakodrap v Ostrčilově ulici, 9. února 2021 v Ostravě. Radnice chce pokračovat v projektu rekonstrukce nejvyššího domu v krajském městě.
TÉMA: Z věžáku na Ostrčilce má být rezidenční bydlení. Jaké jsou ale nástrahy?

Nadace Landek Ostrava vyhlašuje dvě kola Nadačního programu pro přidělení finančních prostředků. První kolo k 15. říjnu předešlého roku a druhé kolo k 31. březnu běžného roku, kdy budou v komisi vybráni žadatelé prostředků.

Podle ředitele Gavlase jsou nadační příspěvky poskytovány na tematické okruhy:

*Záchrana a údržba průmyslových a technických památek a dokumentů, zejména hornických.
*Ekologická záchrana a obnova lokalit, které souvisely nebo souvisí s hornictvím.
*Zpracování a vydávání původních publikací a dokumentů o průmyslu, zejména o hornictví a jeho historii a jeho významných osobností.
*Pořádání besed, přednášek, seminářů a naučných cyklů o průmyslu zejména o hornictví.
*Obnova a udržování starých hornických zvyků a tradic a pořádání hornických slavností.
*Využití volného časů dětí a mládeže, kultura a sport.

K TÉMATU

Druhé kolo výběrového řízení Nadačního programu 2021 nadace Landek Ostrava vyhlásila v lednu tohoto roku. Podrobnosti včetně přihlašovacích formulářů lze najít na www.nadace-landek.cz a přihlášku doručit poštou, mailem nebo do sídla nadace do 31.3.2021.

Nadace Landek Ostrava za období 1994-2020 podpořila 622 projektů s finančními příspěvky v celkové výši 30973921 Kč. Hlavním příjmem nadace je výnos z nadačního kapitálu a dále fundraising, dary a výnos z reklamy.

V samotném areálu Hornického muzea byly podpořeny projekty nových expozic například - Replika sídliště lovců mamutů ( 1997), Geologická naučná stezka (1998). Byly podpořeny také publikace z historie hornictví a o osobnostech hornictví. V oblasti kultury jsou podporovány festivaly: Třebovický koláč, Michal fest na Dole Michal, Rock fest na Slezskoostravském hradě a koncerty hornické kapely Májovák.