„Letošní rok je kvůli hospodářské situaci, snižování státních dotací i legislativním změnám pro chráněné dílny velmi náročný, proto jsme se letos rozhodli věnovat kolem osmi milionů korun právě na pracovní integraci handicapovaných. Podpoříme stabilizaci a rozvoj více než třiceti chráněných dílen z celé republiky,“ vysvětlil letošní prioritu Nadace OKD její ředitel Jiří Suchánek.

Aby nadace upozornila veřejnost na potřebnost chráněných dílen, pozvala některé z nich také přímo na festivaly. „Vybrali jsme si chráněné dílny, které výborně propojují sociální a terapeutické poslání se zajímavým podnikatelským záměrem. Navíc věříme, že lidé budou nakupovat jejich výrobky, a podpoří tím sociální podnikání dílen,“ dodal Suchánek.

Medodílna a hudební ateliér

Na společné putování po naší republice si Nadace OKD vybrala dvě chráněné dílny – Sociální ateliér Tilia z Nové Vsi u Lomnice nad Popelkou, který vyrábí především netradiční hudební nástroje, a chráněnou medodílnu občanského sdružení Šťastný domov z Líšnice u Žamberku, jež provozuje zemědělský statek a začíná produkovat také výrobky z medu.

Sociální ateliér Tilia zaměstnává deset fyzicky či mentálně zdravotně znevýhodněných osob, které vyrábějí perkusní a strunné nástroje, například pro pedagogické využití nebo muzikoterapii. „Nestíháme vyrábět na sklad, vše okamžitě prodáme. Proto jsme už dlouho připravovali rozšíření dílny, což se nám teď podaří díky podpoře Nadace OKD,“ vysvětlil šéf dílny Josef Salaba.

Občanské sdružení Šťastný domov vedou manželé Kaplanovi, kteří ke svým čtyřem synům přijali stejný počet dětí do pěstounské péče. „Na jejich statku, který každý měsíc navštíví na sedmdesát dětí s postižením, našlo pracovní uplatnění deset zaměstnanců, polovina z nich s mentálním handicapem. Nyní rozšiřují své aktivity také o medodílnu.

„Její start připravujeme v zimě, zaměstnáme pět klientů. Postupně by jich mělo být až patnáct. Chceme zpracovávat vlastní med i včelí vosk, připravujeme vlastní krámek, distribuční síť, do budoucna i e-shop,“ popsali své plány manželé Kaplanovi.