„Společnost Veolia se snaží výrazně podporovat drobné začínající podnikatele v regionech s vysokou nezaměstnaností, kde dlouhodobě působí. Největší šanci získat finanční příspěvek mají ti, kteří se zabývají či hodlají zabývat tradičními i netradičními řemesly, sociálními i jinými službami nebo ti, kteří zaměstnají osoby se zdravotním postižením. Z celkového počtu 1184 podpořených projektů vzniklo 279 míst pro osoby s handicapem. V letošním roce bylo úspěšných 63 projektů, díky kterým našlo nové uplatnění 112 osob, z toho 22 se zdravotním postižením," upřesnil Antonín Balnar, mluvčí Veolia ČR pro oblast Morava.

Významné projekty

Dalším významným projektem je podle něj zřízení domu se zvláštním režimem v obci Ostravice, který poskytuje domov až 37 osobám nemocným stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou či jiným druhem chronické duševní choroby.

„Díky podpoře Nadačního fondu Veolia jsme mohli příjmout novou zdravotní sestru pro primární péči i ošetřovatelku a kuchařku," uvedla ředitelka OPS Medela-péče o seniory Kateřina Valová.

Další zajímavou oblastí je podle Antonína Balnara včelařství.

„U tohoto oboru můžeme hovořit nejen o vytváření podnikatelských hodnot, ale také o dosahování souladu s přírodou a snaze o zachování ekologické rovnováhy. Podpora Nadačního fondu Veolia v letošním roce směřovala mimo jiné i do rozvíjejících se perspektivních firem, které díky vzrůstající poptávce po jejich sortimentu rozšířily výrobu a vytvořily nová pracovní místa. Jsme rádi, že nadační fond byl u zahájení nového provozu výroby bezlepkových potravin firmy Bezlepík v Novém Jičíně," dodal Antonín Balnar.