Vedení nemocnice rozhodlo o obnovení návštěv na základě doporučení hygieniků. Nutností je ale splnění několika epidemiologických opatření.

„Navštěvující osoba počká u vstupu na oddělení na zaměstnance nemocnice, který jí změří teplotu a dotáže se, jestli se u ní neprojevily příznaky koronavirové nákazy. V případě, že naměřená teplota bude nad 37,0° C, nebude návštěva možná. Za pacientem může přijít jen jedna osoba, a to pouze v době od 15 do 16 hodin,“ přiblížila Zuzana Sněhotová, vedoucí Úseku hygienika FNO.

Návštěvy také musí počítat s tím, že při vstupu na oddělení si budou muset vydezinfikovat ruce a mít po celou dobu na ústech roušku. Pokud to zdravotní stav hospitalizovaného pacienta dovolí, preferuje nemocnice návštěvy venku anebo ve společných prostorách, které jsou k tomuto účelu určené. Při návštěvě pacienta na pokoji bude návštěvní doba omezena na 30 minut.

Zákaz návštěv zatím bude nadále platit v LDN Klokočov, na Klinice onkologické, Klinice hematoonkologie, Klinice infekčního lékařství a Klinice plicních nemocí a tuberkulózy.