Opírá se o vypracovaný Strategický záměr na období 2021+, který mapuje její aktivity pro následující desetiletí. „Pokud se podívám zpět do historie tvorby těchto strategických dokumentů, bylo teď opravdu poprvé, kdy jsme do tvorby tak významného dokumentu zapojili širokou veřejnost,“ míní rektor Pavel Tuleja.

Společně se strategickým záměrem Slezské univerzity vznikl také plán jejích investičních aktivit. Ten počítá například se vznikem nového Simulačního centra nelékařských zdravotnických programů pro opavskou Fakultu veřejných politik. Cílem vedení univerzity i její fakulty je soustředit tyto studijní programy do zcela nového objektu, vybudovaného ve spolupráci se Slezskou nemocnicí a Moravskoslezským krajem.

Opavská Filozoficko-přírodovědecká fakulta a Fyzikální ústav budou dál rozšířeny o Centrum pro aplikaci pokročilých informatických metod. Předmětem tohoto projektu je vytvoření specializovaného centra na aplikaci umělé inteligence, supercomputingu a dalších pokročilých informačních metod i robotiky. Zaměřený bude ve vybraných odvětvích hlavně na zdravotnictví, biomedicínu, životní prostředí, kyberbezpečnost, dopravu, kosmický nebo materiálový výzkum i na další odvětví.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné by se měla rozrůst o Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií (CEPIS). Tím by vznikl nový unikátní projekt pro podporu podnikavosti, inovací, podnikání, propojení akademické a podnikatelské sféry a zapojení zahraničních talentů.

Objekt bude koncipovaný jako „zelená budova“ s umístěním v centru města hned vedle hlavní budovy této fakulty a budovy už etablovaného centra Business Gate. Tím bude vytvořený trojúhelník nového kampusu, který přispěje k celkové kultivaci veřejného prostoru města. Do centra CEPISu bude umístěna výuka nových studijních programů - Inovativní podnikání, Marketing, Digitální business, Mezinárodní obchod, Environmentální ekonomika a rozvoj regionů, Lázeňství a wellness i studijních programů, vyučovaných v angličtině.