Po dvou obdobích ve vedení družstva o necelých čtyřech desítkách bytů v Mělníku by chtěla jeho místopředsedkyně Ilona Špicová stejně jako oba další členové představenstva s funkcí skončit. Nejspíš je v ní ale čeká další pětiletka. Nikdo je není ochoten vystřídat.

Trapné mlčení

Dům je po rekonstrukci – zateplený s novým výtahem i opravenou střechou. Členové pravidelně platí zálohy a nebytové prostory si pronajímá spolehlivý nájemce, družstvo tak má na účtu dost peněz. „O běžnou agendu se stará správcovská firma. Přesto se na schůzi po dotazu, kdo by se toho chtěl chopit, rozhostí jen ticho,“ řekla Špicová.

„Když se bavím s předsedy družstev z celého Česka, tak s politováním konstatuji, že se zájem o správu společného majetku skutečně snižuje,“ řekl Deníku Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev. Členská družstva svazu spravují asi 650 tisíc bytů, což je 18 procent všech bytů v Česku, a dále vykonávají správu pro asi 13 tisíc společenství vlastníků jednotek.

Nadávky místo díků

Kromě poklesu ochoty lidí dělat něco pro druhé je za nezájmem i rostoucí administrativa. „Lidé to dělají ve svém osobním volnu, ale nikdo jim nepoděkuje. Spíš jim naopak vynadají, že je něco špatně,“ míní Vysloužil.

Nezájem některých družstevníků jde tak daleko, že nejsou ani ochotni přijít na členskou schůzi. Tam se schvaluje účetní závěrka a rozhoduje o opravách. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, může vedení družstva alespoň s třemi přítomnými v režimu takzvané náhradní členské schůze hlasovat o bodech uvedených v pozvánce. Horší je to u společenství vlastníků. Nesejdou-li se v počtu určeném stanovami, nemohou se na ničem usnést.

„Pokud tam ti lidé nechodí, protože nemají čas nebo je to zkrátka nebaví, tak je dům opravdu paralyzován,“ konstatoval Vysloužil.

Pomohou firmy

Ani v tomto případě nemusí být vše ztraceno. Pokud si za to společenství zaplatí, mohou jim schůze „na klíč“ zorganizovat specializované firmy. Například pražská společnost Parkers na svém webu uvádí, že si za kompletní přípravu a organizaci shromáždění vlastníků společenství o 40 bytech účtuje 8000 korun.

„Firmy se přitom řídí stanovami, které jasně říkají, jak je třeba postupovat,“ uvedl Tomáš Mužík z pražské společnosti Zuckerstein, jež tyto služby nabízí nejen v metropoli, ale také na východě Čech i v západních Čechách. Se svými lidmi vlastníkům rozešle pozvánky s přesně rozepsanými body schůze, případně pro každého připraví plnou moc či prohlášení manželů nebo spoluvlastníků. „Musíme jim to předložit na zlatém podnose,“ dodal Mužík.