„Rozdíl mezi finančními příjmy a výdaji samoživitelek bývá často zanedbatelný a tvořit peněžní rezervy je pro ně prakticky nemožné. Stávají se tak náchylnější k půjčkám, kterými kompenzují nedostatečný příjem. Společnost KRUK Česká a Slovenská republika eviduje, že s finančními problémy se nejčastěji potýkají ženy ve věku 35 až 44 let, tedy v období aktivní péče o děti," sdělila Markéta Fixová ze společnosti KRUK.

I přes ženskou racionalitu v přístupu k finančním závazkům existuje podle ní kategorie, u které je riziko dluhových problémů daleko vyšší tou jsou právě ženy samoživitelky. Ačkoli by se za „normálních" okolností nezadlužily, pod tíhou veškerých nákladů přistoupí k půjčce na spotřební zboží, která je může uvrhnout do dluhů.

Nedostatek vykrývají půjčkami

„Nejvíce zadlužených žen 27 procent je ve věku 35 až 44 let, kdy se většina z nich věnuje výchově malých či dospívajících potomků. Péče o děti přináší navíc zvýšenou potřebu finančních výdajů," uvedla dále Markéta Fixová ze společnosti KRUK a dodala: „Ženy v této věkové kategorii vykrývají nedostatek příjmu nejčastěji půjčkami v hodnotě mezi 20 a 30 tisíci korunami. Průměrný dluh je o něco vyšší. Pohybuje se na úrovni 37 tisíc korun."

Nejvíce zadlužených žen ve věku 35 až 44 let žije v Ústeckém, Středočeském a Moravskoslezském kraji. V domácnostech samoživitelek je život těžší kvůli závislosti na jediném příjmu. Nezbytná vydání jsou v jejich případě o čtvrtinu vyšší, než je tomu v úplných rodinách.

Pro kompletní rodinu představují základní životní potřeby (bydlení, ošacení, potraviny, dopravu apod.) 37 procent čistých peněžních vydání, zatímco pro samoživitelky něco přes 46 procent. Nájemné a služby spojené s bydlením zatěžují domácnosti samoživitelek nejvíce. Velký rozdíl je ve výdajích spojených s bydlením za ně dají samoživitelky přes čtvrtinu svých celkových vydání (27 procent), ale úplné rodiny jen necelou pětinu (17 procent).