Tvrdí to Asociace podniků topenářské techniky a výrobci kotlů z našeho kraje. Ti také upozornili na konkrétní případ slovenské-ho kotle, který se u nás hojně prodává.

„Měli jsme vážné podezření, že zmíněný kotel nesplňuje takzvanou 5. emisní třídu. Proto jsme nechali udělat zkoušky u autorizovaného ústavu. Nejenže nebylo potvrzeno výrobcem deklarované zařazení kotle do nejvyšší třídy 5 podle příslušné normy, ale kotel v některých parametrech ani nevyhověl nejmírnějším požadavkům pro třídu 3," sdělil výkonný ředitel Asociace podniků topenářské techniky Mojmír Krátký.

Jak dodal, zmíněný slovenský kotel ale stále figuruje v Seznamu výrobků a technologií pod Státním fondem životního prostředí (SFŽP), který by měl garantovat dosažení standardu kvality. „Nic netušící lidé si jej tak mohou běžně koupit. Odhadujeme, že už jsou jich stovky, možná i tisíce nainstalované v domech," dodal Mojmír Krátký.

MINISTERSTVO: ŽÁDNÉ POCHYBENÍ ZATÍM POTVRZENO NEBYLO

Ministerstvo životního prostředí ve svém prohlášení uvedlo, že SFŽP prověřil všechny kotle uvedené v seznamu výrobků a technologií, a prozatím nebylo potvrzeno, že by některý z nich nesplňoval podmínky programu.

„Stávající seznam výrobků a technologií obsahuje k dnešnímu dni celkem 386 zapsaných kotlů na tuhá paliva. S jedním z výrobců řešíme doložení dalších dokladů k prokázání splnění všech podmínek (zejména emisní třídy a ekodesignu) programu z nezávislé zkušebny. V tuto chvíli je tak předčasné spekulovat o tom, zda se některá podezření potvrdí, či nikoliv. I pro případ, že by se prokázalo, že nějaký kotel podmínkám nevyhovuje, má ale ministerstvo připravené postupy, jak zajistit případnou výměnu kotlů bez nutnosti vracet poskytnutou dotační podporu zpět," uvedla mluvčí Ministerstva životního prostředí ČR Petra Roubíčková.