„Ten napadá nervový systém, který tělo prakticky paralyzuje. Člověk, který se ho nadýchá, zmalátní a může usnout nebo omdlít. Při delším pobytu v místnosti nastává bezvědomí, zástava oběhu a smrt,“ popsala důsledky mluvčí zdejších hasičů Vendula Matějů.

Pozor na požáry

Výjimkou nebývají ani požáry zapříčiněné špatnou údržbou komína. Podle statistik během poslední topné sezony, tedy od října 2018 do konce března 2019, vyjížděli hasiči k 860 požárům komínů. Loni se pak škody vyšplhaly na 68,3 milionu korun.

I přes neustálé varování ze strany jak kominíků, tak hasičů počet zásahů dlouhodobě neklesá, naopak meziročně mírně roste. „Přitom až za 90 procenty těchto požárů stojí nevyčištěný komín, tedy okolnost, kterou můžeme ovlivnit,“ upozorňuje mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Studená.

Odborníci proto doporučují pravidelné kontroly. U plynových kotlů by měly probíhat pravidelně jednou ročně před topnou sezonou. Technik, jehož cena se pohybuje podle regionu a termínu někde okolo tisícikoruny, zařízení v případě nutnosti opraví i vyčistí.

„U kotlů na pevná paliva je ze zákona potřeba provést kontrolu jednou za tři roky,“ říká výkonný ředitel Asociace podniků topenářské techniky Mojmír Krátký. „Majitelé jsou rovněž ze zákona povinni provést i revizi a čištění spalinových cest,“ dodává.

Pozor na pojistku

Lidé by si poté měli vyžádat potvrzení od kominíka. Tato zpráva by měla obsahovat veškeré náležitosti dané vyhláškou. V případě požáru jim totiž hrozí nejenom újma na zdraví, ale také to, že v případě zanedbání svých povinností dostanou od pojišťovny nižší, nebo dokonce žádnou náhradu.

„Klientovi je pojistné plnění kráceno v případech, kdy je tato příčina škody evidentní a zjistí se současně, že porušil své povinnosti pravidelné údržby a kontrol,“ varuje Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA. „Je-li poškozený v objektu v nájmu, musí splnění svých povinností doložit majitel domu, tedy pronajímatel,“ dodává mluvčí.