Vyměněno bude v následujícím roce 610 vnějších oken, 20 vstupních dveří a kompletně se zateplí budovy včetně střechy a stropů.

„Cílem modernizace budov je sjednotit vizuál s ostatními budovami, které již rekonstrukcí prošly, a hlavně uspořit energii spojenou s vytápěním,“ představuje rozsáhlé modernizace předseda představenstva Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice Stanislav Jackanin.

Po zateplení, výměně oken i úpravě otopné soustavy dojte za rok téměř k 53% úspoře energie. „Celková roční úspora tak přesáhne 1,5 milionu korun. Krom toho přinese zateplení pacientům v letních měsících i větší komfort v podobě udržení chladu,“ doplňuje Tomáš Mikula, manažer technicko-provozního oddělení.

S modernizacemi se budou muset pacienti připravit na omezený provoz jednotlivých oddělení, dopravy a ambulancí. „Každá jednotlivá ambulance, které se výměna oken týká, bude na 6 dní uzavřena. Během této doby pracovníci stavební firmy zvládnou vyměnit okna a zajistit úklid tak, aby mohl být provoz ambulance opět obnoven,“ tvrdí Mikula.

Pacienti budou o všech změnách informováni prostřednictvím ukazatelů, webových stránek i sociálních sítí. Rekonstrukce zároveň omezí i parkovací provoz a kapacity, které pro zachování pacientům budou kompenzovat parkovací místa zaměstnanců v okolí nemocnice.

Další dva projekty, které nemocnice nyní realizuje, mají za cíl obnovu a rozšíření přístrojů napříč odděleními celé nemocnice. Modernizace vybavení si vyžádá 160 milionů korun a první přístroje byly již na některých odděleních instalovány. Jedním z prvních příjemců příjemcem moderní techniky se stalo Centrum péče o zažívací trakt, kde lékaři již pracují s novými gastroskopy či kolonoskopy.

„Nové přístroje mají lepší zobrazení. Pacienti tak mají díky nim vyšší kvalitu vyšetření, protože přístroje mají vyšší rozlišení, a tím pádem pracujeme s kvalitnějšími zobrazovacími metodami,“ vysvětluje hlavní výhodu nové techniky Petr Fojtík, primář Centra péče o zažívací trakt Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice. Jeho tým má k dispozici mimo jiné nový dětský kolonoskop, který je přizpůsoben menší tělesné schránce dětských pacientů a kolonoskopické vyšetření je tak pro ně mnohem šetrnější.

Z celkové sumy 160 milionů korun získala Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice dominantní podíl prostřednictvím dvou dotačních programů 31. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Oba projekty Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice jsou zaměřené na obnovu přístrojového vybavení jednotlivých pracovišť nemocnice. V nejbližších třech letech se Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice chystá zkvalitnění péče opět ještě více rozšířit.