Akciová společnost Beskydské uzeniny, kde Petr Chodura působí jako ředitel, zaměstnává na tři sta pracovníků a dobře zná i problémy těch, kteří se bojí, aby nepřišli o práci.

„Podnikal jsem a pracuji s lidmi již desítky let, takže znám problematiku z druhé strany než většina současných politiků. A nedokážu se ztotožnit například s tím, že stát vytváří výhodné podmínky především velkým zahraničním firmám, které zde staví výrobní závody. Myslím, že by bylo dobré vyrovnat podmínky a začít pomáhat také českým subjektům," říká Petr Chodura, který se i pro to rozhodl vstoupit do politiky.

V blížících se senátních volbách kandiduje jako nezávislý kandidát za nově vzniklou stranu Toyrové.

„Ze současné politiky jsem byl poslední dobou, jako asi i mnoho jiných, doslova znechucen. Měl jsem v takovém případě jen dvě možnosti: přestat chodit k volbám a zůstat otrávený někde stranou, nebo se pokusit něco udělat, snažit se být nápomocen změně a zlepšení stavu, který mi nevyhovuje," vysvětlil Chodura.

Myslíte si, že současná nezaměstnanost má příčinu spíše ve struktuře ekonomiky, nebo v legislativě?

Příčinou vysoké nezaměstnanosti v kraji je především dlouhodobé odkládání restrukturalizace regionálního průmyslu. Umělé udržování velkých průmyslových podniků během devadesátých let způsobilo, že dnes máme v kraji velké firmy, které se pohybují na hranici přežití a nemají prostor pro rozvoj a růst. Region stagnuje a nové příležitosti v podobě montoven v průmyslových zónach, kterými se snažíme zanikající důlní a hutní průmysl nahradit, jsou stejné jako jinde v zemi. Nerozvíjí se tradiční regionální obory jako geologie, materiálové inženýrství či kovoprůmysl. Různé dotace a podivné privatizace způsobily, že to, co jsme tradičně uměli, už neděláme. Vyrábíme to, co by mohli dělat kdekoliv jinde u nás nebo i v Evropě. A myslím, že to, co na Ostravsku umíme, pak neumíme dobře prodat. Moc spoléháme na to, že někdo přijde za námi.

V čem je trh práce podle vás nejvíce pokřiven?

Neuváženou dotační politikou, která nesystémově podporuje některé segmenty průmyslu a jiné nechá zaniknout. Například zmizel téměř celý cukrovarnický průmysl. A pokřivenou sociální politikou, která umožňuje stejnou kvalitu života těm, kteří pracují, i těm, kteří jen berou dávky.

Dotkne se vaší firmy chystané zvýšení minimální mzdy?

Významně ne. V naší firmě dostává každý odměnu podle své práce. Průměrný výdělek je u nás vysoko nad minimální mzdou, protože nároky na naše zaměstnance jsou poměrně vysoké. Osobně nejsem příznivcem minimální mzdy v současné výši a už vůbec ne příznivcem jejího zvyšování. Dohoda o tom, za kolik, jak, kdy a pro koho budu pracovat, by měla být svobodná volba každého z nás. Stát by se mezi zaměstnance a zaměstnavatele vůbec neměl plést.

Přispělo by podle vašeho názoru ke snížení míry nezaměstnanosti omezení sociálních dávek?

Spíše by prospělo umět sociální dávky vyplatit jen tomu, kdo je skutečně potřebuje k uhájení života a existence. Ne těm, kteří práci nehledají, chtějí si vybrat práci, která jim vyhovuje namísto toho, aby vzali tu, která se nabízí. Žít na dávkách místo práce je dnes velmi jednoduché a velmi moderní. Druhou věcí je, že stát si neumí vybrat od těch, kterým dávky platí, alespoň něco zpět. Nefungují programy, v rámci kterých nezaměstnaní pracují například při údržbě a rekonstrukci svých obcí nebo v sociálních službách, které pak obce znovu dotují.