„Zařízení dokáže změřit základní složky plynných emisí z velkých i malých zdrojů. Laboratoř budou využívat nejen členové Moravskoslezského energetického klastru, ale i případní další zájemci,“ uvedl Karel Borovec z Výzkumného energetického centra ostravské Vysoké školy báňské-Technické univerzity.

Podle něj budou zájemci o měření pojízdné laboratoře za tuto službu platit. Mezi zájemce by podle Borovce mohli patřit například i znečišťovatelé, kteří zavádějí nové technologie a potřebují si ověřit, zda jsou správně nastaveny. „Mezi zájemci o měření by mohly být třeba i obce či městské části. Těm bychom mohli třeba na základě výsledků měření navrhnout řešení, třeba změnu paliva či seřízení kotle,“ dodal Borovec.

Podle výkonného ředitele MSEK Jana Poledníka umožní nová laboratoř upřesnit přehled o emisním zatížení v jednotlivých městech. Laboratoř stála 3,5 milionu korun. Zatím se počítá s tím, že bude v terénu měřit plynné škodliviny jednou měsíčně. „Jedno měření trvá většinou čtyři dny. Denní služby pojízdné laboratoře vyjdou zájemce na zhruba dvacet tisíc korun,“ dodal Borovec.