Pařížské přírodovědné muzeum řadu let pořádá oceánské vědecké expedice do nejrůznějších koutů světa. Mezi jejich účastníky nechybějí špičkoví odborníci na dílčí skupiny živočichů. Pravidelně je mezi pozvanými také profesor Zdeněk Ďuriš z katedry biologie a ekologie PřF OU. Spolu se svými studenty se tak v rámci expedic vydal na Papuu-Novou Guineu, Martinik, Korsiku nebo do Nové Kaledonie.

Právě v novokaledonské provincii Koumac se v roce 2018 spolu s profesorem Ďurišem mezi členy expedice objevila i jeho tehdejší doktorandka Anna Šobáňová. Expedice, která se zaměřila na sběr nejrůznějších skupin mořských živočichů pak přinesla zajímavý objev. Vědci PřF OU se v návaznosti na svou hlavní oblast zájmu, malé symbiotické korýše, věnovali sběru a zkoumání mořských hub.

„Mořské houby slouží jako úkryt mnoha živočichům. Mimo námi primárně cílenou skupinu korýše, respektive krevety, zde můžeme také nalézt blešivce, hadice či plže, “ přibližuje profesor Zdeněk Ďuriš z katedry biologie a ekologie PřF OU.

Nasbírané vzorky členové expedice tradičně třídí do dílčích skupin, jimiž se dále zabývají odborníci na danou skupinu. Nejinak tomu bylo i u expedice v Nové Kaledonii, kdy sesbíraný materiál z potápění ostravští vědci začali třídit hned po vylovení na expediční základně. Kromě krevet, kterým věnují dlouhodobě velkou pozornost, narazili také na nenápadného živočicha.

„Na povrchu mořských hub jsem objevila malého, na první pohled poměrně lehce přehlédnutelného plže, kterého jsem vzápětí ukázala kolegovi, profesoru Valdésovi. Ten mi hned řekl, že ještě žádného takového plže nikdy neviděl, a že to bude nejspíše nový druh a pokud mu přinesu ještě další jedince, pojmenuje ho po mně,“ říká s úsměvem dnes již doktorka Anna Šobáňová z katedry biologie a ekologie PřF OU.

Ve vzorcích z moře následně našli hned několik těchto kryptických plžů. Profesor Valdés nedávno svůj slib splnil. Po úspěšných morfologických a molekulárně genetických analýzách se svým týmem popsal hned sedm nově objevených druhů plžů z expedice v Nové Kaledonii. V jeho zveřejněném článku pak pozorným čtenářům neunikne ani nový druh Atagema sobanovae, který dostal druhový název právě po ostravské bioložce.

„Když jsem začínala studovat, asi nikdy by mě nenapadlo, že můžu v moři objevit živočicha, který ponese moje jméno. Této pocty od profesora Valdése si velmi cením,“ uzavírá doktorka Šobáňová.

Ostravští biologové kromě svého příspěvku k objevení nového druhu plže navíc z moře získali cenný materiál pro svůj výzkum krevet, který jim mimo jiné posloužil i jako výtečný zdroj DNA pro jejich fylogenetické analýzy a našel využití při sepsání hned několika vědeckých publikací. V současnosti navíc dostali pozvánku na další expedici, která tentokrát zamíří do francouzského zámořského departementu Guadeloupe v Karibiku