Rozdílné názory společníků a vedení společnosti Asental Land na strategické otázky rozvoje jsou příčinou změny ve složení statutárního orgánu společnosti a výkonného managementu skupiny Asental.

Z funkce jednatelů byli odvoláni Radmila Kuzicová, předsedkyně sboru jednatelů, Igor Horník, ředitel nemovitostních projektů skupiny a Tomáš Vyskočil, ředitel pro finance a operations skupiny, kteří společně tvořili sbor jednatelů společnosti. Novými jednateli společnosti se stali Paul Lysek a Petr Stalmach.

Asental Group je realitní skupina patřící k nejvýznamnějším vlastníkům nemovitostí v Moravskoslezském kraji a své aktivity zajišťuje prostřednictvím několika společností, Asental Land spravuje pozemky.

„Jsem ve firmě teprve pár hodin, ale z toho, co mi zástupce vlastníků sdělil, vím, že majitelé a management Asentalu měli odlišné názory na důležité otázky spojené se strategickým rozvojem celé firmy. Když se to naplno projevilo, rozhodli se majitelé vyměnit vedení, což se nyní stalo,“ vysvětluje důvod změny Paul Lysek.

Zůstane dlouhodobý směr celé skupiny stále stejný?
„Určitě, cesty, jak tuto vizi naplňovat, ale mohou být různé, a v tom se zřejmě názory rozcházely. Asental chce být dál klíčovým hráčem v rozvoji a zhodnocování rozsáhlého fondu nemovitostí, které spravuje, ať již jde o území rekultivovaná po bývalé těžbě nebo průmyslové činnosti, nebo o nemovitosti rezidenční či komerční. Chce být stabilním a solidním partnerem pro celý region a perspektivní zaměstnavatelem pro jeho obyvatele. Na tom budeme s mými novými kolegy ve firmě společně pracovat.“

Vaše jméno zní napůl anglicky, napůl česky. Odkud přicházíte?
„Narodil jsem se a vyrostl v kanadském Ontariu. Moji rodiče ale pocházejí ze zdejšího regionu a také se sem po obnově demokracie vrátili. Po studiích na Floridě jsem pracoval v různých částech světa, posledních několik let jsem ale zakotvil v České republice a teď se díky práci vracím do kraje svých předků, kde mám pořád spoustu příbuzných, shodou okolností právě na Ostravsku, Frýdecku a na dalších místech v Beskydech. Těším, že tady budu nyní moci trávit víc času než dřív.“