V poradně se tak na rozdíl od let 2009 a 2010, kdy mezi klienty převažovali lidé bez jakéhokoliv majetku, snaží najít řešení například pro klienty, kteří jsou například vlastníky bytů či domů.

„Někdo si třeba pořídil byt na hypotéku, ale kvůli tomu, že přišel o práci nebo se mu snížil příjem, ji nezvládá splácet. Řešením ale není v takových případech často ani prodej bytu a snaha jednorázového splacení hypotéky, protože současné ceny bytů jsou ve srovnání s obdobím před pěti šesti lety nižší. A to dosti výrazně," vysvětluje Martin Gojný na příkladu, kdo se například může dostat do finančních obtíží.

I přesto se podle něj někteří dlužníci snaží vyřešit problém sami prodejem bytu s tím, že rozdíl mezi cenou bytu a výší hypotéky se zavazují bance po prodeji bytu doplatit. Ne vždy je banka přístupná k takovému řešení a ne vždy se takový splátkový kalendář dlužníkovi podaří dodržet. „V případech, kdy se takové řešení nepodaří, doporučujeme klientům, aby podali insolvenční návrh a požádali soud o oddlužení. Díky tomu může dlužník svou situaci vyřešit. Byt dlužníka má sice menší hodnotu, než je jeho závazek, ale zbytek dluhu mu při splnění podmínek a schválení návrhu na oddlužení může být odpuštěn. Když soud návrh schválí, těm lidem je pak každý měsíc z platu 14,5 tisíce korun při třech vyživovaných osobách strháváno přibližně dva a půl tisíce korun. Oni si už ale většinou sami své výdaje dobře hlídají a věří, že v té lhůtě pěti let nemohou udělat žádnou neuváženost, ze které by jim mohl vzniknout nový finanční závazek. Pak mají šanci se z toho nejhoršího dostat," uvádí příklad postupu při oddlužení Martin Gojný.

Pět let, tisíc návrhů na oddlužení

Jak dále upřesnil, devadesát procent práce ostravské poradny při finanční tísni spočívá právě ve vypracování návrhů na oddlužení.

„Někteří lidé se snaží návrh zpracovat sami, daleko více je ale těch, kdo se spolehnou na nás. Klienti často ani příliš nechápou podstatu oddlužení. Těm sice pomůžeme, ale důrazně jim vysvětlíme, co tento krok znamená. Je to obdobné, jako případy z minulosti, kdy si lidé brali úvěry všude možně a podepsali bez přečtení dokument, který měl třeba patnáct stránek. Obdobně i nyní existují jedinci, kteří přepíší svůj byt v hodnotě několika set tisíc korun na někoho, komu dluží třeba jen padesát tisíc. Případně byt nebo dům novému věřiteli zastaví oproti půjčce v řádu desetitisíců. Že si tím nepomohli, ale jejich situace se naopak zhoršila a je prakticky neřešitelná, si uvědomí až pozdě, nebo jim to nedojde nikdy," dodává Martin Gojný.

Denně tři až čtyři klienti

Počty zájemců o radu odborníků z ostravské pobočky neziskové Poradny při finanční tísni zůstávají v posledních dvou letech zhruba stejné. „Denně objednávám na osobní konzultaci zhruba tři až čtyři klienty, objednací lhůta je dva až tři týdny," upřesnil Martin Gojný.

Podle něj se velká část klientů poradny dostala do problémů v okamžiku, kdy přišli o práci. Pokud měli v té době nesplacené půjčky nebo hypotéky a práci dlouhodobě nenašli, dostávali se tito lidé do obtíží. „Když situaci nevyřešili ani případným prodejem majetku, hrozila pak často už návštěva exekutora. Ne všichni dlužníci totiž chápou, že pokud se splácení dluhů vyhýbají, nakonec je exekutor stejně dostihne. Pokud se situaci pokoušejí vyřešit a obrátí se na nás, můžeme jim nabídnout právě oddlužení. A to je určitě lepší řešení než už zmíněná exekuce," dodal Martin Gojný.

I když se jednalo o výjimečné případy, byli mezi klienty ostravské poradny, kterým sepisoval návrhy na oddlužení, nejen lidé z nižších sociálních skupin, ale také lékaři, právníci, často se do problémů dostávají i učitelky, které jsou například samoživitelky. Pracovníci ostravské pobočky zajíždějí radit lidem i do Šumperku či Prostějova.