Jak šéf Vítkovice Steel dále uvedl, perspektiva dalších provozů je dobrá. „Letos investujeme přes tři sta milionů korun. Největší investice směřují do narážecí pece. Tím jednak šetříme spotřebu, má to i ekologický přínos a navíc nám to umožňuje rozšířit výrobkovou řadu. Týká se to například výroby plechů pro větrné elektrárny," doplnil šéf Vítkovice Steel.

Ocelárna zůstane podle něj v plném provozu až do 30. září.

„Ukončení provozu ocelárny se bude týkat 200 až 250 našich zaměstnanců. Sociální program, připravený ve spolupráci s odborovou organizací, počítá s tím, že v závilosti na počtu odpracovaných let lidé z ocelárny dostanou jako odstupné částku odpovídající až osmnáctinásobku průměrného platu," sdělil dále Dmitrij Ščuka.

Podle něj se ale dá předpokládat, že letos budou Vítkovice Steel nabírat zhruba do padesáti zaměstnanců v dalších provozech.

„Je pochopitelné, že v první řadě oslovíme i ty, kterých se dotkne uzavření ocelárny," doplnil dále Dmitrij Ščuka.

Uvedl také, že objekty ocelárny by mohly po rekultivaci sloužit jako takzvaný brownfields pro případnou průmyslovou zónu.

Společnost Vítkovice Steel zaměstnává v současnosti přes 1100 pracovníků.

O definitivním konci ocelárny, která v Ostravě fungovala zhruba sto let, informovali zástupci Vítkovice Steel na čtvrtečním jednání moravskoslezské tripartity.

Dmitrij Ščuka včera zopakoval, že firmě 30. září vyprší platnost integrovaného povolení, které velkým podnikům určuje podmínky, za nichž mohou fungovat.

„Aby ocelárna mohla pokračovat, museli bychom investovat do sekundárního odprášení. Vlastník společnosti rozhodl, že by tato investice byla hodně riziková," vysvětlil Dmitrij Ščuka.