„V období, co podnik vlastní Mittal, později ArcelorMittal, se do výrobních technologií neinvestovalo. Hodně se toho naplánovalo, ale nic se neudělalo. Říká se, že podnik tvoří z poloviny stroje a z té druhé lidi. Já říkám, že u nás v huti to neplatí. Ty stroje jsou totiž tak zastaralé, že na nich umějí pracovat jen ti lidé, kteří tady teď jsou. Případně ti, kteří už v předchozích letech odešli,“ vysvětluje odborář a dodává, že proto při jednáních se zástupci Liberty House kladou odboráři často dotazy, kolik bude nový vlastník do výroby investovat.

„Ta jednání se zástupci společnosti, která nás chce koupit, jsou od počátku dost složitá. Po počátečním tápání se ale skoro už zdálo, že k něčemu směřujeme. V polovině května se to ale zase zadrhlo. Poslali nám odpovědi na naše návrhy, a jakoby jsme se dostali o dva měsíce zpátky,“ říká Petr Slanina.

Podle něj zástupci Liberty House z návrhu smlouvy vyškrtli i sankce, které byly stanoveny pro případ, že by své závazky neplnili. „Navíc po nás chtějí, abychom podepsali dohodu o mlčenlivosti. My přitom žádná konkrétní čísla nebo nějaké strategické informace či údaje o jednáních nezveřejňujeme. Takže ten závazek mlčenlivosti členové našeho vyjednávacího týmu vnímají jako nátlakovou formu jednání. A nelze se divit, že to se nám určitě nezamlouvá,“ upozorňuje Petr Slanina.

Co dál?

Odboráři čekají, až se objeví zpráva k rozhodnutí Evropské komise, která v polovině letošního dubna rozhodla, že Liberty House je vhodným zájemcem o koupi několika hutí společnosti ArcelorMittal, a může je tedy převzít. „To bylo jen velmi stručné vyjádření a my čekáme na podrobné zdůvodnění této zprávy. Poté uvidíme, jestli zmocněnec České republiky u Evropského soudu toto rozhodnutí napadne, nebo nikoliv. Příští týden budeme jednat s kolegy ze zemí, ve kterých má Liberty House kupovat podniky od ArcelorMittalu. Setkáme se v Bruselu na jednání sdružení IndustriAll v Bruselu (poz. red.: zastupují více než 50 milionů pracovníků ze 140 zemí v odvětví těžby, energetiky a výroby). Na 17. června je pak naplánováno další jednání se zástupci Liberty House,“ upřesňuje odborář.

Na otázku možnosti odkoupení hutě státem reagoval: „Je to téma k diskusi. Respektujeme to, že firma má soukromého vlastníka. Jsou tady ale i zaměstnanci. A ti vnímají, že stávající vlastník už delší dobu nepodnikal nic, co by sloužilo rozvoji firmy. Takže je zřejmé, že tuto firmu takzvaně odepsal, že o ni už nemá zájem. Pokud tito zaměstnanci uvidí stejný přístup od nového vlastníka, tak se proti němu postaví. Pak je ve hře i varianta, že se do toho vloží stát a mohlo by to dopadnout jako v OKD,“ nevylučuje ani tuto možnost Petr Slanina.

K TÉMATU: ArcelorMittal Ostrava (AMO) v číslech
- před 16 lety se Lakšmí Mittal stal vlastníkem tehdejší Nové huti Ostrava
- od roku 2013 si stáhl z Ostravy na dividendách částku převyšující 47 miliard korun
- ArcelorMittal Ostrava a jeho dceřiné společnosti v našem kraji zaměstnávají 6,5 tisíce zaměstnanců
- tržby AMO se v období let 2013 až 2017 pohybovaly od 27,2 do 34,1 miliardy korun (v roce 2014)
- zisky ve stejném období se pak pohybovaly od 291 milionů v roce 2015 do 3,2 miliardy v roce 2017