„Jsme rádi, že plánované části rekonstrukce celé léčebny jsou již dokončeny. Máme obě budovy opravené, v mnoha parametrech jsou reprezentativní, zateplení budov přinese v budoucnu úsporu energií. Samozřejmě ale máme stále co vylepšovat,“ popisuje výsledek rekonstrukce dlouholetý primář léčebny Milan Stolička.

LDN Klokočov poskytuje dlouhodobě následnou léčebnou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči zejména pacientům FN Ostrava. Její služby využívají nemocní i z jiných zdravotnických zařízení z celého Moravskoslezského kraje. Čtyřpodlažní pavilon, kterému dominuje zastřešené atrium, prošel modernizací před 4 lety.

„Léčebnu dlouhodobě nemocných považuji za velmi důležitou součást poskytované péče o naše pacienty. Věřím, že jim na cestě ke zlepšení jejich zdravotního stavu pomáhá nejen aktivní a profesionální přístup našeho personálu, ale také prostředí, které se díky rekonstrukcím podařilo v Klokočově vytvořit,“ uvedl po kolaudaci ředitel FN Ostrava Jiří Havrlant.

Léčebna Klokočov čítá 140 lůžek následné a 20 lůžek sociální péče. Její budova byla postavena v roce 1929 Revírní bratrskou pokladnou, původně jako „Masarykův domov hornických dítek“.

Léčebnou dlouhodobě nemocných je od roku 1975 a součástí FN Ostrava posledních osmnáct let. V roce 2019 zde pečovali celkem o 781 hospitalizovaných pacientů. Jejich průměrný věk byl necelých 76 let.