Studentka Silva Šustková z Ostravy má jasno. „Určitě nový. Spotřebiče mají tendenci se často kazit, nosit je na opravu zabírá spoustu času," řekla. Jiří Choleva má jiný názor. „Drobné poruchy si opravuju sám. Obecně ale raději koupím nový přístroj," uvedl.

Závada na spotřebiči nemusí nutně vyústit v nákup nového přístroje. Pokud není porucha způsobena samotným spotřebitelem a zařízení je stále v záruce, lze jej reklamovat. Ani vypršení záruční lhůty neznamená neopravitelnost. Většinu závad lze nechat opravit a tak ušetřit i několik tisíc. Autorizované servisy nabízejí odhad konečné ceny opravy, na základě které se můžete rozhodnout, zda se oprava vyplatí. Každý kus domácí elektroniky má své specifické poruchy, jedna je však pro všechny spotřebiče společná. Tou je poškození vlivem přepětí elektrické sítě.

Poruchám vycházejícím z přepětí lze účinně předcházet. Častý vznik přepětí je úder blesku do elektrické sítě, během bouřky tak stačí spotřebiče vytáhnout ze zásuvky. Stejná rada platí i v případě, chystáte-li se pobývat delší dobu mimo domov. Pokud máte přístrojů mnoho nebo jsou zapojeny do elektřiny na špatně dostupných místech, vyplatí se nákup přepěťových ochran. „Nejúčinnější je nechat si nainstalovat do rozvodné skříně svodič přepětí, který všechnu elektroniku před úderem blesku ochrání. Pomoci mohou také zásuvky nebo prodlužovací kabel s přepěťovou ochranou. Pořizovací náklady jsou sice vyšší, z dlouhodobého hlediska se však vyplatí," uvedl Petr Blahoš z Traper Elektro.

Pokud se porouchaný přístroj nevyplatí opravovat, nezbývá než koupit nový. Závady lze eliminovat na nejnižší míru už při samotném nákupu. O produktu si nezapomeňte zjistit co nejvíce informací a pozor si dejte na slevy či výhodné koupě, mohou se za nimi skrývat produkty méně kvalitní nebo poruchové. Známá přísloví „levně koupené, dvakrát placené" a „nejsme tak bohatí, abychom mohli kupovat levné věci" jsou stále aktuální.

Michael Chrobok