„Jednání s potenciálními nájemci OCL Zárubek již probíhají. Projekt počítá s celkovou zastavěnou plochou 8 100 m², základní modul k pronájmu bude od 1 152 m²,“ říká Paul Lysek, jednatel společnosti Asental Land.

Budoucí OCL Zárubek se bude nacházet se v těsné blízkosti centra Ostravy, vzhledem k možnosti napojení na hlavní dopravní tah se podle investorů jedná o strategickou polohu. „Nabízí výhodné umístění například pro tzv. logistiku poslední míle, firemní showroom či další podnikatelské záměry včetně kancelářského zázemí," uvádí společnost Asental Group v tiskové zprávě.

Chata Koksař v Trojanovicích, která se má proměnit v bytový dům - 8. listopadu 2023.
Proměna se blíží: Chata Koksař v Beskydech nabídne moderní byty

Na střeše objektu ve Slezské Ostravě budou umístěny fotovoltaické panely s přebytky do sítě, kancelářská/ retailová část bude vytápěna tepelnými čerpadly, ve výrobních/ skladových prostorech se použijí nízkoemisní plynové zářiče.

Západní strana haly v lokalitě Zárubek je pak koncipována jako „zelená stěna“, v bezprostřední blízkosti se počítá se zatravněnými plochami osázenými keři a stromy.

Časový harmonogram:
• Vydané platné rozhodnutí EIA
• 05/2022–03/2023 - výstavba vnějších sítí a příprava pozemku
• 03/2023–04/2023 - předpoklad vydání společného územního a stavebního povolení
• 04/2023–03/2024 - výstavba haly
• 03/2024–04/2024 - předpoklad předání jednotek nájemníkům