Jen v loňském roce přesáhl počet registrovaných skutků kybernetické kriminality v České republice 18 500. Při meziročním srovnání uplynulých deseti let pak narostla kybernetická kriminality o 745,3 procent! Zatímco v roce 2012 bylo registrováno 2 195 těchto skutků, v roce 2022 už 18 554 skutků.

Nejvíce tato trestná činnost kulminovala v roce 2022. Při porovnání let 2021 a 2022 byl zjištěn nárůst o 9 036 skutků, což je nárůst o 94,9 procent. Nárůst kybernetické kriminality byl v roce 2022 evidován ve všech krajích, o více než sto procent stoupl počet kybernetických trestných činů i v kraji Moravskoslezském. Trend postupného přesunu kriminality do on-line prostředí je zcela evidentní, a i preventivní programy cílí právě tímto směrem.

Významná část Národních dnů prevence je proto věnována tématu kyberprevence. „Preventivní aktivity město realizuje i podporuje dlouhodobě a systematicky. Reagujeme však také na aktuální trendy páchané kriminality odpovídajícími programy. Naše městská policie zajišťuje projekty cílené k osvětě kybernetické bezpečnosti, určené jak žákům škol, tak seniorům. Připomenout mohu projekt#onlineMPO, který v loňském roce absolvovaly stovky žáků a v jehož realizaci pokračují ostravští strážníci i letos,“ uvedl Jan Dohnal, primátor statutárního města Ostrava.

„Velmi mě těší, že naši strážníci preventisté spolupracují s odborníky Ministerstva vnitra ČR. Díky užitečným podnětům z řad strážníků Městské policie Ostrava a dalších strážníků městských policií je v současné době iniciován nový projekt v oblasti prevence kybernetické kriminality, který bude obsahovat nejen způsoby a témata vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti, ale poskytne i podpůrné edukační materiály pro přímou lektorskou činnost strážníků v celé zemi,“ dodal Jan Dohnal.

Součástí Národních dnů prevence je i konference konaná pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Víta Rakušana určená odborné veřejnosti, zejména koordinátorům a manažerům prevence krajů a měst, zástupcům obecních a městských policií, neziskových organizací, Policie ČR, zástupcům akademické obce – kriminologům, sociologům a dalším aktérům v oblasti prevence. Zúčastnění mohou vzájemně sdílet dobré praxe a diskutovat o nejnovějších trendech i poznatcích.

Ministerstvo vnitra ČR v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti vydalo brožuru s deseti základními pravidly, jak se chovat na sociálních sítích, s názvem „10 fíčůr bezpečného chování v onlinu.“

Pedagogům, rodičům, seniorům i dětem zábavným způsobem radí, kterak se bezpečně chovat v online světě a varuje před jeho aktuálními nástrahami. Zájemci materiály i další informace naleznou zde.

Policista Daniel Kocián musel muže dlouho přesvědčovat.
VIDEO: Policisté v Ostravě zachránili muži 200 tisíc. Vděku se však nedočkali

„Musíme si uvědomit, že ohrožení v kyberprostoru se týká všech, mladších i starších, méně i více zkušených. Zločinci v kyberprostoru totiž nejsou žádní amatéři. V brožurce proto upozorňujeme, jak se v online světe vyvarovat rizikového chování, které by mohlo nyní nebo v budoucnu lidem způsobit potíže,“ říká náměstek ministra vnitra Radek Kaňa.

Bezpečnější Ostrava

Ostravské Národní dny prevence nabízí také další témata. Akce se koná jednou za dva roky, předchozí ročníky se uskutečnily v letech 2017 a 2019 v Brně, třetí v pořadí pak v roce 2021 v Plzni. Kromě programu pro odborníky Národní dny prevence obsahují program pro laickou veřejnost. Lidé mohou konzultovat také otázky práv obětí trestných činů, předcházení rizikovému chování dětí a mládeže či zabezpečení majetku. Potřebné informace mohou zájemci získat i díky městskému projektu Bezpečnější Ostrava.

Výroba odlitků metodou vytavitelného voskového modelu.
Terčem kybernetického útoku se stala společnost MESIT v Uherském Hradišti

„Projekt Bezpečnější Ostrava vznikl v roce 2007, tehdy v reakci na nárůst majetkové trestné činnosti. V současnosti je Bezpečnější Ostrava zejména informační platformou, která nabízí občanům informace, jak ochránit sebe, své blízké i svůj majetek. Smyslem všech našich aktivit v oblasti prevence kriminality je vytvořit z Ostravy skutečně bezpečné město, kde se lidé mohou cítit bezpečně a kontinuálně budou informováni o všem, co je pro ně důležité a co jim může pomoci,“ doplnil Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Město Ostrava každoročně podporuje na poli prevence kyberkriminality činnosti nestátních neziskových organizací, městské i státní policie, pozornost směřuje také do oblasti podpory vzdělávacích aktivit zvyšujících orientaci osob, které přichází do kontaktu s rizikovými skupinami (policisté a strážníci, učitelé, sociální pracovníci, pracovníci v justici, zaměstnanci veřejné správy apod.). Za příklad lze uvést organizaci Rizika internetu a komunikačních technologií, která se dlouhodobě věnuje tématu kyberbezpečnosti na ostravských školách, nebo Knihovnu města Ostravy, cílící v rámci svých seniorských klubů na edukaci seniorů a jejich bezpečného pohybu v prostředí internetu.